Aicinām uz bezmaksas semināru “Kādas ir mūsdienu jauniešu iespējas Eiropā”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra organizē semināru jauniešiem, jaunatnes jomas darbiniekiem un sociālajiem darbiniekiem – “Kādas ir mūsdienu jauniešu iespējas Eiropā”. Seminārs notiks 13. maijā, viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga” (Slokas ielā 1, Rīgā) no plkst. 11:30 līdz plkst. 16:00.Semināra norises vieta: viesnīca “Bellevue Park Hotel Riga” (Slokas ielā 1, Rīgā).
Norises laiks: no plkst. 11:30 līdz plkst. 16:00.
Mērķa grupa: primārā auditorija - jaunieši, bet aicināti uz semināru arī jaunatnes jomas darbinieki, sociālie darbinieki, speciālisti, kas konsultē jauniešus.

Darba programma:

11:00 – 11:30 – reģistrēšanās.
11:30 – 12:00 - „Erasmus+” jaunatnes jomas projekti, kādas iespējas var meklēt Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portālā, Marita Kroiča, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
12:00 – 12:30 - Studiju mobilitātes. Studijas ārzemēs – kur, kā, kāpēc? Ilze Jansone, Valsts izglītības attīstības aģentūras Euroguidance programma.
12:30 – 13:00 - „Erasmus+” iespējas augstākajā un profesionālajā izglītībā, Līvija Mačtama, Valsts izglītības attīstības aģentūra.
13:00 – 14:00 – pusdienas.
14:00 – 14:30 - Kā prezentēt pieredzi un prasmes ar Europass? Akadēmiskās informācijas centrs, Nacionālais Europass centrs.
14:30 – 15:00 - Nordplus programmas iespējas. Liene Gailīte, Valsts izglītības attīstības aģentūras Starptautiskās sadarbības programmu nodaļa.
15:00 – 15:30 – Prakses iespējas Eiropas Parlamentā, Ruta Beināre, Eiropas Parlamenta informācijas birojs.
15:30 – 16:00 - jautājumi un atbildes, diskusijas.

Pieteikšanās semināram līdz 9. maija pusnaktij tiešsaistē http://bit.ly/21pyHgT. Nākamajā dienā (10. maijā) uz anketā norādītajām elektroniskā pasta vēstulēm nosūtīsim apstiprinājumu dalībai seminārā. Ņemot vērā, ka vietu skaits seminārā ir ierobežots, aicinām tam pieteikties savlaicīgi.

Par Eurodesk
Šobrīd jau vairāk kā 1200 jaunatnes speciālistu strādā Eurodesk tīklā visā Eiropā. Šī tīkla mērķis ir informēt jauniešus par mobilitātes iespējām Eiropā, kā arī veicināt jauniešu aktīvu līdzdarbošanos sabiedriski politiskajā dzīvē. Eurodesk ar savu darbību atbalsta “Erasmus+” programmu, informējot jauniešus par viņu plašajām iespējām. Eurodesk speciālisti vienmēr pārliecinās, lai informācija, kuru viņi izplata, ir aktuāla. Ar Eurodesk informācijas punktiem var iepazīties un saņemt plašāku informāciju www.eurodesk.eu tīmekļa vietnē.

Programma “Erasmus+” sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Programmas mērķis ir veicināt Eiropas pilsonības apzināšanos un iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt  Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā “Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem - www.viaa.gov.lv sadaļā “Erasmus+”.


Papildus informācija:
Kintija Bulava
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente
Tālr.nr. 67356247
e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv