Aicinām pieteikties konferencei "Nākamais solis darbā ar jaunatni: nākotnes jaunietis un inovatīvas līdzdalības formas"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina uz konferenci “Nākamais solis darbā ar jaunatni: nākotnes jaunietis un inovatīvas līdzdalības formas”. Konference notiks 3. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā). Pieteikšanās tiešsaistē līdz 24. aprīlim.

Reizi divos gados visā Eiropā tiek svinēta Eiropas Jaunatnes nedēļa. Tās laikā visā Eiropā, tostarp arī Latvijā, jauniešiem un jaunatnes jomā strādājošajiem tiek organizēti pasākumi, kuru mērķis ir atklāt Eiropas iespējas, iedrošināt iesaistīties un līdzdarboties, kā arī celt darba ar jaunatni kvalitāti konkrētajā valstī un visā Eiropā kopumā.

Šogad par Eiropas Jaunatnes nedēļas vienojošo tēmu visā Eiropā izvēlēta aktīva jauniešu līdzdalība. Eiropas Jaunatnes nedēļai veltītie pasākumi visā Eiropā notiks no 29. aprīļa līdz 5. maijam. JSPA organizētā konference ir viens no Eiropas Jaunatnes nedēļas pasākumiem. Ar visu pasākumu klāstu var iepazīties šeit: https://europa.eu/youth/week/event_lv

Konferences “Nākamais solis darbā ar jaunatni: nākotnes jaunietis un inovatīvas līdzdalības formas” darba programma

9:00-10:00     Reģistrācija
10:00        Atklāšana
10:30    Mūsdienu un nākotnes jaunieša profils. Prof. Dzintra Liško (Daugavpils Universitāte, Latvija)
10:55    Vienoti dažādībā - dažādas jauniešu līdzdalības prakses Eiropā. Marko Kovacic (Institute for Social Research, Horvātija)
11:20    Nākotnes tendences jauniešu aktīvā līdzdalībā. Andras Farkas (PONT Consulting SRL, Rumānija)
11:45    Jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšana videospēļu pasaulē. Martin Fischer (Gameoverhate, Vācija)
***
13:30    Paneļdiskusija ar aktīviem jauniešiem, dažādu jomu pārstāvjiem

14:30    Darba grupas:
1.  Jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšana videospēļu pasaulē (praktiska nodarbība). Martin Fischer (Vācija).
2. Aktīva pilsoniskā līdzdalība: jauniešu iespējas ManaBalss.lv (praktiska nodarbība). Didzis Meļķis, ManaBalss.lv satura redaktors.
3.  Jauniešu līdzdalības veicināšana “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes Korpuss”. Marko Kovacic (Horvātija).
4.  Nākotnes tendences jauniešu aktīvā līdzdalībā. Andras Farkas (Rumānija).

15:30    Darba grupas:
1.    Jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšana videospēļu pasaulē (praktiska nodarbība). Martin Fischer (Vācija).
2.    Aktīva pilsoniskā līdzdalība: jauniešu iespējas ManaBalss.lv (praktiska nodarbība). Didzis Meļķis, ManaBalss.lv satura redaktors.
3.    Jauniešu līdzdalības veicināšana “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes Korpuss”. Marko Kovacic (Horvātija).
4.    Nākotnes tendences jauniešu aktīvā līdzdalībā. Andras Farkas (Rumānija).

16:30    Laiks un telpa savstarpējām sarunām.

Konferencei "Nākamais solis darbā ar jaunatni: nākotnes jaunietis un inovatīvas līdzdalības formas" laipni lūgts pieteikties ikviens interesents, kurš darbojas jaunatnes jomā, ir vai vēlas būt saistīts ar jauniešiem savos ikdienas darbos.
Pieteikties konferencei iespējams līdz 2019. gada 24. aprīlim: https://ej.uz/nakotneslidzdaliba   

 

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

 

Papildu informācijai:
Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente                
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra                
Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv

 

Pieteikšanās līdz: 
Trešdiena, Aprīlis 24, 2019 - 23:45