Aicinām pieteikties ekspertus Jaunatnes politikas valsts programmas projektu izvērtēšanā

Aptauja par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam atklāto projektu konkursu iesniegumu vērtēšanas ekspertu pakalpojumiem.

Aptaujas mērķis ir izvēlēties izsludināto projektu konkursu iesniegumu vērtēšanas ekspertus – kopskaitā sešus. Ekspertu darba uzdevums: veikt valsts programmas projektu iesniegumu izvērtēšanu saskaņā ar noteikumu Nr.1243 noteiktajiem kvalitātes kritērijiem, aizpildot Pasūtītāja izstrādātas projektu izvērtēšanas veidlapas, kā arī piedalīties projektu izvērtēšanas sēdēs.             

Ekspertu pakalpojumu piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2014. gada 25. aprīlis.

Nolikums
Pielikums - pieteikuma veidlapa

Aģentūras kontaktpersona papildu informācijai
Agnese Lorence
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas programmas vadītāja
Tālr.: +371 67358073; E-pasts: agnese.lorence[at]jaunatne.gov.lv