Aicinām pašvaldības plānot starpnovadu sadarbību jaunatnes jomā jau tagad

Lai jaunatnes jomas ilgtermiņa attīstībā līdz šim ieguldītais darbs un pasākumi neapstātos, JSPA aicina pašvaldības jau šobrīd plānot jaunatnes politiku vietējā līmenī kopā ar citām Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām un to teritoriālajām vienībām, kuras saskaņā ar plānoto administratīvi teritoriālo reformu plānots apvienot vienā administratīvajā teritoriālajā vienībā. Tāpēc JSPA izsludina Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam atklāto projektu konkursu “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.

Darbā ar jaunatni iesaistītās personas līdz 2020. gada 26. maijam var uzrunāt citās Latvijas pašvaldībās darbā ar jaunatni iesaistītās personas un plānot pasākumus kopīga projekta īstenošanai ar mērķi nodrošināt nepārtrauktību jaunatnes politikas ieviešanā pašvaldību teritorijās līdz ar administratīvi teritoriālās reformas spēkā stāšanos un ieviešanu.

Konkursa mērķa sasniegšanai projektos būs atbalstāmi sadarbības pasākumi un aktivitātes starp Latvijas pašvaldībām ar mērķi izstrādāt un ieviest ilgtermiņa risinājumus dažādās darba ar jaunatni jomās pašvaldībās pēc reģionālās reformas, t.sk. veicinot starpinstitūciju (pašvaldības iestāžu un nevalstisko organizāciju) sadarbību pašvaldības ietvaros, piemēram, situācijas izpēte, darba grupas, mācības, ekspertu piesaiste, jaunu pakalpojumu jauniešiem izstrāde un pilotēšana, pašvaldībās esošo darba ar jaunatni pieeju, sistēmu, programmu izvērtēšana un salīdzināšana, un citas aktivitātes.

Ar konkursa nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem var uzzināt šeit.

Kontaktpersonas:
Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālr.: 67358070
E-pasts: ilze.vonda[at]jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv