Aicinām līdzdarboties jau otrajā domdarbnīcā "Mana līdzdalība –Latvijas simtgadei" 14.jūnijā plkst. 16.00 !

Projekta "Brīvprātība Latvijas simtgadei" pirmā domdarbnīca iepazīstināja ar Latvijas Valsts simtgades programmu un atklājās, ka neviens no dalībniekiem šo programmu līdz šim nebija iepazinis.  Sauklis no simtgades programmas "Es daru Latviju bagātāku, gudrāku, skaļāku un mīļāku!" atspoguļojās jauniešu vēlmē Latvijas simtgadē sevi veltīt labiem darbiem.

Dalībnieki divās grupās darbojās radoši un aizrautīgi, radot savu posteri Latvijas simtgadei un Latvijas simbolus ieliekot sirdīs, kas simboliski ataino patriotismu, piederību un mīlestību. Domdarbnīcas gūtās atziņas no dzirdētā, redzētā, runātā, darītā: "Svarīgi, kas notiek mums iekšpusē, jo dāvana, ko es varu sniegt citiem, nav tikai dāvana Latvijai, bet dāvana sev pašam! Vairāk jātur acis vaļā, lai saskatītu mazus brīnumus!"

Domdarbnīcās darbojas 16-25 gadus veci jaunieši un arī nevalstisko organizāciju brīvprātīgie ar mērķi paust brīvprātību un iesaistīties brīvprātīgā darba aktivitātēs ar neformālās mācīšanās metožu palīdzību, kas sekmēs jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos un interesi par Latvijas simtgades kustību, pilnveidos sociālās prasmes. Aicinam mums pievienoties jauniešus uz katru no domdarbnīcām!

Otrās domdarbnīcas laikā, 14. jūnijā, būs iespēja pieteikt savu līdzdalību Latvijas Valsts simtgades rīkošanas darbos un izplānot vienu no brīvprātīgā iniciatīvām, lai atbalstītu Dzīvnieku pansiju "Ar sirdi delnā".

No 23. maija līdz 23. septembrim tiek īstenots projekts "Brīvprātība Latvijas simtgadei". Projekta dalībnieki kopā ar citiem 30 jauniešiem no 10 nevalstiskajām organizācijām, pilnveidos savas zināšanas divu dienu apmācībās par brīvprātības principiem un Brīvprātīgā darba apli, izzinās Brīvprātīgā darba likumu, kā arī gūs ievirzi par Latvijas simtgades programmu piecās interaktīvās domdarbnīcās. Projekta ietvaros dalībnieki veiks praktisku brīvprātīgā darbu astoņās jomās, sniedzot uzmanību 300 Latvijas vientuļajiem bērniem, senioriem, audžuģimenēm, ļaudīm bez mājām, kā arī dzīvniekiem. Vasaras beigās dalībnieki dosies pieredzes apmaiņā uz Kurzemes novadu, izzinot brīvprātīgā darba procesu gan Ventspilī, gan Ugālē, kopīgi arī iesaistoties brīvprātīgajā darbā ar 25 Kurzemes novada jauniešiem. Projekta rezultātā tiks izveidota Brīvprātības platformas mājas lapa, izveidoti astoņi videorullīši par jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos un iesaisti Latvijas simtgades kustībā, kā arī papildināta datu bāze ar 30 jauniešu sociālajām prasmēm, ko viņi varētu brīvprātīgi iemācīt saviem vienaudžiem vai kādai citai sabiedrības grupai.

Nākamā jūnija domdarbnīca notiks 16. jūnijā plkst.16.00. Aktivitātes notiks Brīvprātības mājā (Lāčplēša ielā 70B-1, Rīgā). Lūgums dalībai pieteikties e-pastā brivpratibas.platformas.fonds@gmail.com vai www.facebook.com/brivpratibasplatforma, lai saņemtu ārdurvju kodu!

Aktivitātes rīko nodibinājums "Brīvprātības platformas fonds". Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Ieva Ivaņinoka, projekta vadītāja
Tālr. nr.: 28260654

 

Pieteikšanās līdz: 
Ceturdiena, Jūnijs 9, 2016 - 09:00