Aicinājums piedalīties pasākumā “Mobilais jaunatnes darbs – Sapnis!? Realitāte!? Iespēja!?”

Brocēnu novada pašvaldībā tiek realizēts projekts “Mobilais jaunatnes darbs Brocēnu novadā”. Projekta mērķis - Mobilā jaunatnes darba metodikas izveide un pilotēšana Brocēnu novadā, lai nodrošinātu kvalitatīvu jaunatnes darba pieejamību pagastos, uzlabotu jauniešu informētību un veicinātu viņu iniciatīvu.

Projekta laikā notika jaunatnes darbinieku un brīvprātīgo jauniešu pieredzes braucieni uz Rietavas jauniešu centru Lietuvā, Kandavas multifunkionālo jauniešu centru “Nagla” un Kuldīgas jauniešu māju; Divas izbraukuma nodarbības katrā Brocēnu novada pagastā. Ir izveidota Mobilā jaunatnes darba dienasgrāmata.

2019.gada 15.maijā aicinām jaunatnes darbiniekus uz projekta noslēguma pasākumu “Mobilais jaunatnes darbs – Sapnis!? Realitāte!? Iespēja!?”, kura laikā prezentēsim projektā gūtās atziņas, izveidoto dienasgrāmatu un diskutēsim par mobilā jaunatnes darba attīstības iespējām.     

Plānotā dienaskārtība:
9.30 – 10.00     Ierašanās un kafijas pauze
10.00 – 10.30      Ievadinformācija - Kas ir mobilais jaunatnes darbs? /Brocēnu novada projektu vadītāja Rudīte Muraševa/
10.30 – 12.00   Veiksmīga un pozitīva komunikācija darbā ar jauniešiem /psiholoģe un izglītojošo metožu izstrādātāja Mag.psych Zane Veinberga/
12.00 – 13.00     Pusdienas
13.00 – 13.30    Prezentācija par projekta “Mobilais jaunatnes darbs Brocēnu novadā” aktivitātēm /Brocēnu novada jauniešu centra “KOPĀ” jaunatnes lietu speciālists Ēvalds Kārkliņš/
13.30 – 14.30 Diskusijas grupās. Ieteikumi mobilā jaunatnes darba attīstības iespējām.
14.30 – 15.00 Grupu darba prezentācija. Noslēgums.

Savu apstiprinājumu dalībai sūtīt uz e-pastu: rudite.muraseva@broceni.lv līdz 25.aprīlim vai evalds.ka@gmail.com līdz š.g. 5.maijam

Rudīte Muraševa, Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja
Telefons: 26158508
e-pasts: rudite.muraseva@broceni.lv