Aci pret aci ar "Erasmus+: Jaunatne darbībā”

Iespējams jau zini, kas ir programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā”, bet vai zini, kā pieteikties programmas finansējumam, kā organizēt, piemēram, jauniešu apmaiņas projektu vai doties Eiropas Brīvprātīgajā darbā? Meklēsim atbildes kopā 18. septembrī Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolā "Saules skola" (Parādes iela 7, kab. 108), plkst. 11.30.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus, jaunatnes un dažādu citu organizāciju, kuru darbs saistīts ar jauniešiem, pārstāvjus un citas jaunatnes darbā iesaistītas personas piedalīties seminārā par Eiropas Savienības (ES) programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā”, jaunatnes informācijas tīklu Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portālu, nedaudz apskatīsim arī programmu "Erasmus+: Sports”. Dalībai seminārā aicinām pieteikties jauniešus, jaunatnes lietu speciālistus, pašvaldību jaunatnes lietu koordinatorus, jauniešu centru darbiniekus, jaunatnes organizāciju pārstāvjus un citus interesentus, kuriem būtu aktuāli ar jauniešu izaugsmes iespējām un nodarbinātību saistīti jautājumi.

Dalība seminārā ir bez maksas. Seminārs notiks Daugavpils dizaina un mākslas vidussskolā "Saules skola" (Parādes iela 7, kab. 108, Daugavpils)

Dalībai seminārā var pieteikties elektroniski - http://bit.ly/1VPmIGY līdz 17. septembra plkst. 12.00. Vietu skaits ir ierobežots. 17. septembra pēcpusdienā saņemsi informatīvu e-pastu par dalību seminārā.

Pasākuma programma:
11:30 – 12:20 Kādas iespējas piedāvā programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā” un "Erasmus+: Sports”, Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāls.
12:30 – 13:30 Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā” pieredzes stāsti, piemēram, par starptautiskas iniciatīvas projektu "ReDesign", jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu "SAIL4entrepreneurSHIP" par uzņēmējdarbību un darbu ar jaunatni, kas norisinājās, burājot Baltijas jūrā, kā arī Eiropas Brīvprātīgā darba projektiem.

"Erasmus+” ir ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programma (2014. – 2020.), lai stiprinātu izglītību, apmācību, jaunatnes aktivitātes un sportu Eiropā.

Organizācijām un uzņēmumiem programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros ir iespēja veidot neformālās izglītības jaunatnes jomas projektus un pieteikties finansējuma saņemšanai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā šādos projektu veidos: mobilitātes projekti, stratēģisko partnerību projekti jaunatnes jomā un atbalsta jaunatnes politikas reformām projekti. 2016. gadā jaunatnes jomas projektus programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā” varēs iesniegt 3 reizes gadā.

LR Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošinās  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem izglītības un apmācības jomā vairāk var uzzināt www.viaa.gov.lv sadaļā "Erasmus+”. Savukārt par jaunatnes jomas projektiem - www.jaunatne.gov.lv.

Eurodesk ir Eiropas informācijas tīkls jauniešiem. Tūkstošiem jauniešu visā Eiropā ik gadu izmanto Eurodesk, lai meklētu informāciju par studiju, darba, ceļošanas iespējām Eiropā, arī partnerus saviem projektiem vai dalībniekus starptautiskiem pasākumiem.

Papildu informācija:
Jolanta Sermā
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente
Tālr.nr. 67356251
e-pasts: jolanta.serma@jaunatne.gov.lv