10. aprīlī projektu - iniciatīvu ideju laboratorija

Publicitātes foto

Šis ir uzaicinājums jauniešu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem piedalīties projektu – iniciatīvu ideju laboratorijā, kas norisināsies ilgtermiņa apmācību kursa par neformālo izglītību jauniešu mājās „Augšup!” ietvaros. Ideju laboratorija notiks šī gada 10. aprīlī, Ķeguma novadā. 

Ideju laboratorijas mērķis ir attīstīt sadarbību starp nevalstisko sektoru un Latvijas bērnunamu jauniešu mājām*, īstenojot nelielus, kopīgus neformālās izglītības projektus. Savukārt ilgtermiņa apmācību kursa „Augšup!” mērķis, kura ietvaros norisināsies arī minētā aktivitāte, ir uzlabot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu dzīves kvalitāti, sekmēt viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos un nodrošināt iespējas iekļūt darba tirgū, pilnveidojot sociālās prasmes, kā arī nostiprinot veselīgā un aktīvā dzīvesveida paradumus. Papildus sociālie darbinieki un darbā ar jaunatni iesaistītās personas pilnveidos prasmes jauniešu sociālās iekļaušanas jomā. 

Programmā paredzēts satikties pārstāvjiem no jauniešu nevalstiskajām organizācijām un jauniešu māju darbiniekiem, pārrunāt vajadzības un intereses, kas vieno viņu organizācijās/institūcijās esošos jauniešu un izstrādāt kopīgas idejas iniciatīvu projektiem, kurus plānots īstenot no šī gada jūlija līdz septembrim. 

NB! Iniciatīvu projektus plānots īstenot jauniešu nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību iestādēm, sadarbojoties ar kādu no jauniešu mājām, kas piedalās ilgtermiņu apmācību kursā. Tikai tās organizācijas/institūcijas, kuras būs piedalījušās kādā no ilgtermiņa apmācību kursa posmiem/aktivitātēm, būs tiesīgas iesniegt projektu pieteikumus iniciatīvu īstenošanai.

Aicinām atsaukties personas, kas pārstāv jauniešu nevalstiskās organizācijas, kurām ir pieredze darbā ar jauniešiem, tai skaitā jauniešiem ar ierobežotām iespējām, kā arī ir priekšzināšanas un pieredze neformālās izglītības jomā (dalība Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajās apmācībās par neformālo izglītību, pieredze sociālās iekļaušanas projektos u.c.). 

Mācības ir bezmaksas. Aģentūra sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus, taču ceļu uz apmācību vietu jāsedz dalībniekiem pašiem. Mācības notiks viesu namā netālu no Rīgas. Viesu nama adrese tiks paziņota apstiprinātajiem dalībniekiem.

Lai pieteiktos mācībām, aizpildiet pieteikuma anketu tiešsaistē: http://bit.ly/1EbDCXQ līdz 2015.gada 22.martam. Vietu skaits ierobežots! Dalībnieku atlases rezultāti tiks paziņoti ne vēlāk kā 24.martā.

NB! Mācību kurss tiek organizēts Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam 2.1 aktivitātes „Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistīšanai ilgtermiņa kursos, papildus nodrošinot apmācības sociālajiem darbiniekiem un darbā ar jaunatni iesaistītām personām” ietvaros. 

Detalizētāka informācija par Jaunatnes politikas valsts programmu 2015.gadam >>

 

*jauniešu māja – bērnu aprūpes institūcijas izveidota viena vai vairākas atsevišķas dzīvokļa tipa telpas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kas sasnieguši 15 gadu vecumu un kas sagatavo jaunieti patstāvīgai dzīvei ārpus. 

 

Papildus informācija:
Agnese Lorence
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas programmas vadītāja
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004
Tālr.:   +371 67356289, Fakss: +371 67358060
agnese.lorence@jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv
Twitter: @JaunatneDarbiba, Draugiem.lv lapa: Jaunatne darbībā
Facebook: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra