Projekta iesniegšana

Projekta pieteikumus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta formā.

Atklātā projektu konkursa dokumenti pieejami šeit:
Konkursa nolikums
Projekta iesnieguma veidlapa
Projekta budžeta tāmes veidlapa
Vadlīnijas atbilstības pārbaudei

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 7. aprīlis

Aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu un projekta budžeta tāmi iesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstītā elektroniska dokumenta veidā, nosūtot to uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883 vai uz JSPA elektronisko pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv.
 

  Informatīvā tiešsaistes semināra (20.03.2020.) materiāli:

  1. Prezentācija jaunatnes organizācijām
  2. Projekta budžeta tāme ar komentāriem
  3. Informatīvā tiešsaistes semināra prezentācijas video

  Citi ar projekta iesnieguma sagatavošanu un projekta īstenošanu saistītie normatīvie akti:
  1. Jaunatnes likums
  2. Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumi Nr.1243 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam”

   

   

  Kontaktpersonas:
  Ilze Vonda
  Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
  Tālr.: 67358070
  E-pasts: ilze.vonda[at]jaunatne.gov.lv

  Jānis Drigins
  Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
  Tālr.: 67356253
  E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv