Pētījumi

Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietekme un rezultāti projektu dalībnieku un projektu līderu skatījumā (Latvija)

Par pētījumu

Pētījuma ietvaros aptaujas tika īstenotas 2015. gada oktobrī un novembrī, kā arī 2016. gada maijā. Aptaujā piedalījās 1030 projektu dalībnieki un 165 projektu vadītāji. Pētījuma izlasē, kuras dati tiek analizēti šajā ziņojumā, tika iekļauti gan tie respondenti, kuri ir Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, gan arī tie, kuri dzīvo citās valstīs, bet piedalījās projektos Latvijā.

Par RAY tīklu
Tas ir Eiropas pētniecības sadarbības tīkls “Pētījumos balstīta analīze un monitorings “Erasmus+: Jaunatne darbībā” aktivitātēm”, kurš sevī iekļauj 31 Eiropas Savienības valsts nacionālās aģentūras (tās ir aģentūras, kuras konkrētajā valstī administrē “Erasmus+” programmas jaunatnes jomas projektus) un to pētnieciskos partnerus. RAY tīkla mērķis ir analizēt “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz to tiešajām un netiešajām mērķgrupām, kā arī jauniešiem un sabiedrību kopumā, lai tādējādi sniegtu ieguldījumu pierādījumos balstītas jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā. JSPA ir RAY tīkla partneris Latvijā.

ES pētījums (visu dalībvalstu dati). 
ES pētījuma kopsavilkums.