Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

Valsts aģentūra "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" ir  izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistība ar mūžizglītību.

Aģentūra darbojas, saskaņā ar Publisko aģentūru likumu, Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.592 „Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” nolikums”, valsts aģentūras "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" 2010.gada 3.februāra reglamentu Nr.1 (Lejupielādēt pilnu reglamenta tekstu).

Aģentūra sniedz jauniešiem iespējas rakstīt projektus, izplata jauniešiem interesantu un noderīgu informāciju par viņu iespējām Eiropā, veicina pieredzes apmaiņu un nodrošina konsultācijas par projektu rakstīšanu.