Par aģentūru

 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

Aģentūra darbojas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumiem Nr.863 "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras nolikums” un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2019. gada 5. decembra reglamentu Nr.1-64/2 "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras reglaments"

 Aģentūra sniedz jauniešiem iespējas rakstīt projektus, izplata jauniešiem interesantu un noderīgu informāciju par viņu iespējām Eiropā, veicina pieredzes apmaiņu un nodrošina konsultācijas par projektu rakstīšanu.

 
Lejupielādēt PNG failu   Lejupielādēt PNG failu
Lejupielādēt EPS failu   Lejupielādēt EPS failu
Lejupielādē PDF failu   Lejupielādē PDF failu
 
Lejupielādēt PNG failu   Lejupielādēt PNG failu
Lejupielādēt EPS failu   Lejupielādēt EPS failu
 
Download PNG file   Download PNG file
Download EPS file   Download EPS file
Download PDF file   Download PDF file
 
Download PNG file   Download PNG file
Download EPS file   Download EPS file
   
Lejupielādēt PNG failu   Lejupielādēt PNG failu
Lejupielādēt EPS failu   Lejupielādēt EPS failu
 
Lejupielādēt PNG failu   Lejupielādēt PNG failu
Lejupielādēt EPS failu   Lejupielādēt EPS failu
 
Download PNG file   Download PNG file
Download EPS file   Download EPS file
Download PDF file   Download PDF file
   
Download PNG file    
Download EPS file    
Download PDF file    

Ģerboņa lietošanas vadlīnijas