TOOL FAIR XII konference

No 6. līdz 10. novembrim Varnā (Bulgārijā) notiks starptautiska konference “Waves of Innovation”, kuras laikā tiks noskaidrots, kādas inovācijas nepieciešamas pedagoģiskajās pieejās un praksē, lai reaģētu uz pārmaiņām jaunatnes jomā, ņemot vērā Eiropas Komisijas izvirzītās jaunatnes prioritātes 2018. gadam. Konferences mērķis ir veicināt jaunatnes darba kvalitātes celšanos visā Eiropā. Pieteikšanās līdz 17. jūlijam.

XII TOOL FAIR konference notiks Varnā (Bulgārijā) – pilsētā, kas šogad nominēta par Eiropas Jaunatnes galvaspilsētu.

Šī gada konferences galvenais mērķis ir uzlabot dalībnieku kritisko domāšanu, lai jaunatnes darbiniekiem būtu vieglāk reaģēt uz pārmaiņām jaunatnes darbā saskaņā ar Eiropas Komisijas jaunatnes prioritātēm 2018. gadā, izmantojot inovatīvas un digitālas jauniešu darba metodes.
TOOL FAIR XII konference sniegs iespēju dalībniekiem aktīvā vidē diskutēt, apspriest idejas un mainīties ar neformālās izglītības rīkiem un īstenotajām pieredzēm. Plānots gan darbs grupās, gan pāros, notiks gan diskusijas, gan semināri.

Konferences laikā ne tikai katrs jaunatnes darbinieks individuāli papildinās savas zināšanas, bet arī kopumā visa jaunatnes joma Eiropas līmenī profesionāli pilnveidosies. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar divām izglītojošām tīmekļa vietnēm – SALTO YOUTH EuroMed & Good Practices resursu centra pārvaldītā tīmekļa vietne dažādās valodās  http://educationaltoolsportal.eu/ un SALTO Toolbox mācību un jaunatnes darba jomā http://www.salto-youth.net/tools/toolbox.

Konferences mērķi:
-    palielināt dalībnieku kritiskās domāšanas prasmes, lai veiksmīgi spētu reaģēt uz izaicinājumiem jaunatnes darbā, ievērojot EK noteiktās jaunatnes prioritātes 2018. gadam (starpkultūru dialogu, līdzdalību sociālajā un politiskajā dzīvē, sociālās iekļaušanas, uzņēmējdarbības un nodarbinātības un citi jautājumi…);
-    attīstīt un apgūt jaunas inovatīvas pieejas darbā ar jauniešiem, piemēram, atklātā pedagoģija un digitālās prakses;
-    iepazīt SALTO rīkus, kurus turpmāk izmantot darbā ar jaunatni (tie pieejami dažādās Eiropas valodās).

Konferences laikā tiks nodrošināta vide, kur dalībniekiem savā starpā diskutēt, mainīties ar viedokļiem un pieredzēm, apgūt jaunos rīkus darbā ar jaunatni, gūt ieskatu jaunatnes darbā un prioritātēs aktuālajā, piedalīties dažādās darbnīcās un uzzināt plašāk par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas iespējām.

Dalībnieku profils
Konferencē aicināti piedalīties dalībnieki, kuri ir radījuši mācību rīkus un/vai vēlas dalīties un attīstīt tos tālāk TOOL FAIR XII laikā. Pieteikties konferencei var dažādu jomu pārstāvji gan no valsts, gan privātā sektora, lai diskutētu par rīku pārnesi starp dažādiem sektoriem.
Konferences mērķa grupa ir jaunatnes darbinieki, apmācītāji, fasilitatori, kouči, jaunatnes politikas veidotāji, cilvēki, kas strādā ar jauniešiem, jaunatnes līderi, jauniešu grupu līderi, dažādu līmeņu jaunatnes organizāciju pārstāvji, formālās izglītības pārstāvji, kas strādā ar jauniešiem, jaunatnes projektu vadītāji, biznesa jomas pārstāvji, kas strādā ar jauniešiem, NA pārstāvji.  

Dalības kritēriji:
-    spēja komunicēt angļu valodā;
-    vēlme strādāt ar pilnu atdevi;
-    skaidra vīzija un plāns, kā izmantot konferences laikā apgūto;
-    potenciāls attīstīt savas kompetences attiecībā uz konferences mērķiem.

Atbalstītās aktivitātes: 1. pamatdarbības projekti (Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgais darbs, Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti), 2. pamatdarbības projekti (Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā), 3. pamatdarbības projekti (Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās).

Atbalstītās prioritātes: iekļaušana, nodarbinātība, neformālās izglītības un jaunatnes darba atzīšana, jaunatnes darba kvalitātes uzlabošana.

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 17. jūlijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tool-fair-xii-waves-of-innovation.6521/.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv

 

Notikuma laiks: 
06.11.2017 līdz 10.11.2017
Lasīt vairāk: 
Pieteikšanās līdz: 
Pirmdiena, Jūlijs 17, 2017 - 23:45
Pieteikšanās tiešsaistē