Tiešsaistes seminārs “Starpnozaru sadarbība sociālajā jomā”