Starptautiskas apmācības: SOHO apmācības EBD atbalsta personām

SOHO apmācības Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) atbalsta personām (SOHO – European Training Course for EVS Support People) notiks no 2016. gada 3. līdz 7. novembrim Portugālē. Pieteikšanās apmācībām iespējama līdz 18. septembrim.


Šo SOHO apmācību kursa mērķis ir uzlabot EBD aktivitāšu kvalitāti, attīstot būtiskas kompetences (zināšanas, prasmes, attieksmes) EBD atbalsta personām, kā arī sniedzot aktuālāko informāciju par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu iespējām.


SOHO apmācību kurss paredzēts tiem, kas ir tieši iesaistīti EBD projektu īstenošanā (piemēram, mentori, atbalsta personas, kas darbojas nosūtošajās, uzņemošajās vai koordinējošajās EBD organizācijās). Tieši EBD atbalsta personas spēlē būtisku lomu tajā, cik kvalitatīvi noritēs viss projekts un cik daudz ko jaunu projekta laikā iemācīsies arī pats brīvprātīgais. 


Piedaloties šajās apmācībās, tu:


-    gūsi dziļāku izpratni par EBD konceptu “mācīties mācoties”, kā arī par citiem ar to saistītiem aspektiem;
-    uzlabosi spējas sadarboties un strādāt starptautiskā partnerībā;
-    varēsi apskatīt dažādās lomas, pienākumus un izaicinājumus, ar kuriem ikviens var sastapties EBD projektos;
-    paplašināsi savas zināšanas par EBD projektiem kā atbalstošu vidi metodei “mācīties mācoties”, kur ieguvēji ir visi projektā iesaistītie;
-    iepazīsi EBD projektos izmantoto neformālās izglītības metodi – Youthpass sertifikātu;
-    uzzināsi aktuālāko informāciju par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem.


Papildus tam, SOHO apmācības ir lieliska iespēja, kur EBD atbalsta personas satiekas viena ar otru, mainās projektu īstenošanas pieredzē, dalās labajā praksē, kā arī neformālā vidē veido jaunas partnerības.


Ja jau agrāk esi piedalījies kādās no SOHO apmācībām, aicinām pievienoties SOHO kopienai https://www.facebook.com/soho.trainers, šādi turpinot sadarbību arī pēc apmācību kursa beigām.


Nacionālo aģentūru tīkls, kurš strādā ar “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem, katru gadu organizē dažādas SOHO apmācības. Ar visām plānotajām SOHO apmācībām vari iepazīties šeit: http://www.salto-youth.net/SOHO/.


Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2016. gada 18. septembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/soho-european-training-course-for-evs-support-people.5761/
Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+" finanšu līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28,46 euro apmērā. Ar apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.
Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!


Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv

Notikuma laiks: 
03.11.2016 līdz 07.11.2016
Pieteikšanās līdz: 
Svētdiena, Septembris 18, 2016 - 23:45
Pieteikšanās tiešsaistē