Starptautiskās apmācības: “EUtopia? – Diversity in Changing Europe”

Lai izprastu, kā Eiropas migrantu krīze ietekmē jaunatnes jomu, tiek rīkotas starptautiskās apmācības “EUtopia? – Diversity in Changing Europe”, kuras notiks no 26. jūnija līdz 1. jūlijam Serbijā. Pieteikšanās apmācībām līdz 4. maijam.Aizvien pieaugošais migrantu un bēgļu skaits no konflikta zonām Eiropā aktualizē politiskās un morālās dilemmas Eiropas Savienībā un ārpus tās. Lai gan migrācija vienmēr ir bijusi neatņemama Eiropas ekonomiskās pārticības un kultūras mantojuma sastāvdaļa, pēdējā laikā diskusijas par migrantu krīzes ietekmi pieaug. Sabiedrībā palielinās stereotipi par kultūru dažādību, ksenofobiju, politisko ekstrēmismu un radikālismu. 


Kā mainīt sabiedrības attieksmi un Eiropas politiku mūsdienās bēgļu un migrantu jautājumos? Kādēļ Eiropā ilgstoši notiek ekonomikas lejupslīde, kas grauj arī sociālo iekļaušanu? Kādas perspektīvas ir mūsdienu jauniešiem, kas auguši dažādās Eiropas vidēs, lai pieaugušā vecumā identificētu sevi kā daļu no vienotas Eiropas?


Šo apmācību mērķis ir sniegt atbalstu jaunatnes jomā strādājošajiem, lai ikdienas darbā vieglāk saprast, kā vislabāk reaģēt uz pārmaiņām Eiropā. Apmācību dalībniekiem būs iespēja iegūt informāciju un kritiski pārdomāt migrantu tematiku no dažādiem skatu leņķiem, diskutējot ar kolēģiem arī no citām Eiropas valstīm.


Apmācības notiks Serbijā, Rietumbalkānu reģionā, kas robežojas ar konfliktējošo zonu, caur kuru Eiropā ierodas migranti. Šis reģions ir piedzīvojis liela mēroga emigrāciju jau kopš 90. gadiem. Sekas no tā jūtamas līdz pat mūsdienām. Šīs apmācības balstītas uz jau iepriekš izstrādātu apmācību konceptu, kuru divas reizes jau ir īstenojusi Latvijas Nacionālā aģentūra – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, kura administrē “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus. 


Galvenie apmācību uzdevumi:
-    dalīties dažādās migrantu krīzes perspektīvās: kā tās ietekmē jauniešus;
-    izprast, kā veidojas cilvēku motivācija, uzskati un attieksmes, kā veidojas sabiedriskā doma;
-    veicināt kritisko domāšanu;
-    izpētīt jēdzienu daudzveidību, to ierobežojumus un iespējas;
-    noteikt, kādu lomu viedokļa veidošanā var veidot jaunatnes darbs;
-    izstrādāt metodes, lai veicinātu daudzveidību un atbalstītu starptautisko sadarbību starp dalībniekiem.


Dalībnieku profils:
-    Jaunatnes jomas darbinieki, kuru ikdienas darbs ir ar jauniešiem un kuri savā darbā izmanto neformālās metodes;
-    ir izpratne par Eiropā notiekošo, kā arī spēj saskatīt šo jautājumu ietekmi uz jauniešiem tajā kopienā, kurā strādā;
-    ir gatavi veltīt laiku mācībām arī pirms apmācībām Serbijā (10 stundas no maija vidus līdz jūnija beigām);
-    spēj brīvi komunicēt angļu valodā.

Apmācības vadīs divi treneri: Līga Rudzīte (Latvija) https://www.salto-youth.net/tools/toy/liga-rudzite.2232/ un Dragan Atanasov (bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija) https://www.salto-youth.net/tools/toy/dragan-atanasov.1280/.

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2016. gada 4. maijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/eutopia-diversity-in-changing-europe.5705/.


Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.


Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.


Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas, aģentūra iegādājas avio biļetes.


Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).


Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!


Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore,
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv

 

 

 

Notikuma laiks: 
26.06.2016 līdz 01.07.2016
Pieteikšanās līdz: 
Trešdiena, Maijs 4, 2016 - 23:45
Pieteikšanās tiešsaistē