SOHO apmācības EBD atbalsta personām

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par projektu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” iespējām, kā arī uzlabotu Eiropas Brīvprātīgā darba projektu kvalitāti, no 11. līdz 15. septembrim Budapeštā (Ungārijā) notiks starptautiskas apmācības “European Training Course for EVS Support People”. Pieteikšanās līdz 18. jūnijam.

Šīs apmācības paredzētas tiem speciālistiem, kuri ir tiešā veidā saistīti ar Eiropas Brīvprātīgā darba projektu īstenošanu (piemēram, mentori vai atbalsta personas). Tieši atbalsta personām Eiropas Brīvprātīgo darbu īstenošanas procesā ir liela loma, lai projekts noritētu veiksmīgi un brīvprātīgie justos komfortabli visa projekta laikā.

Kādēļ pieteikties apmācībām?
-    Lai iegūtu lielāku izpratni par jēdzienu “EBD mācīšanās pakalpojums” un cik tas ir nozīmīgs projekta kvalitātes nodrošināšanai;
-    Lai uzlabotu prasmes strādāt starptautiskā partnerībā;
-    Lai radītu plašāku izpratni par projektā iesaistīto lomām, pienākumiem un atbildībām;
-    Lai paplašinātu mācīšanās dimensijas izpratni EBD projektos;
-    Lai palielinātu neformālās izglītības lomu un nozīmi projektos, kā arī izprastu Youthpass nozīmi;
-    Lai iegūtu jaunāko informāciju par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem.

Papildus tam notiks pieredzes un labās prakses apmaiņa, kā arī apmācību dalībniekiem būs iespēja veidot jaunas partnerības un izprast neformālās izglītības nozīmi.

Kā pieteikties?

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 18. jūnijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/soho-european-training-course-for-evs-support-people.6423/.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).
Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv

 

Notikuma laiks: 
11.09.2017 līdz 15.09.2017
Pieteikšanās līdz: 
Svētdiena, Jūnijs 18, 2017 - 23:45
Pieteikšanās tiešsaistē