Partnerships in Erasmus+: establishing, managing and strengthening cross-sectorial partnerships in the youth field

Jau no 23. līdz 28. februārim Viseu (Portugālē) notiks starptautiskas apmācības (Partnerships in Erasmus+: establishing, managing and strengthening cross-sectorial partnerships in the youth field). Pieteikšanās elektroniski līdz 15. janvārim.

Šo apmācību mērķis ir sniegt atbalstu jaunatnes organizācijām izveidot, pārvaldīt, stiprināt un uzturēt kvalitatīvu un ilgtspējīgu starpnozaru partnerību. Piemēram, sadarbību starp citām jaunatnes jomas organizācijām arī citās valstīs, starp uzņēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas dažādās sociālajās tautsaimniecības nozarēs.

Attīstot starpnozaru partnerību, iespējams apgūt jaunas zināšanas, situācijas skatīt no dažādām perspektīvām, dalīties pieredzē, sasniegt augstāku efektivitāti un projekta rezultātus padarīt ilgtspējīgākus. Starpnozaru sadarbība – tā ir sadarbošanās, nevis konkurēšana.
Izmantojot neformālās izglītības metodes, apmācību laikā tiks sniegtas atbildes uz šādiem jautājumiem: kādēļ ir svarīga starpnozaru sadarbība? Kādas metodes var izmantot, lai efektīvi sadarbotos? Kāda ir starpnozaru partnerības nozīme? Kādas kompetences attīstīt, lai uzturētu un stiprinātu starpnozaru partnerību? Kas ir galvenie izaicinājumi?

Apmācību galvenie mērķi:
-    Sniegt informāciju, cik svarīgi un noderīgi ir veidot starpnozaru partnerību, īstenojot “Erasmus+” programmas projektus;
-    Uzlabot jaunatnes organizāciju prasmes sadarboties starptautiskā līmenī un veidot partnerību, attīstot kompetences tās izveidošanā, uzturēšanā, nostiprināšanā un atbalsta sniegšanā;
-    Uzlabot programmas “Erasmus+” projektu kvalitāti un ilgtspējību;
-    Veidot izpratni par partnerībā esošo galvenajām lomām un pienākumiem starp dalībniekiem;
-    Sniegt informāciju, kā risināt problēmsituācijas, kādas var rasties, ja projekti tiek īstenoti, par partneriem izvēloties dažādu nozaru pārstāvjus;
-    Sniegt jaunāko informāciju par programmas “Erasmus+” projektiem un iespējām.

Apmācību darba valoda: angļu.

Apmācībām aicināti pieteikties: jaunatnes darbinieki, apmācītāji, jauniešu līderi, projektu vadītāji un koordinatori, jaunatnes politikas veidotāji – pārstāvji, kuri jau strādā ar “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem, kā arī tie, kuri tikai plāno uzsākt īstenot šīs programmas projektus.

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 15. janvārim  SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/partnerships-in-erasmus-establishing-managing-and-strengthening-cross-sectorial-partnerships-in-the-youth-field.6200/.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.
Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore,
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv

 

 

Notikuma laiks: 
23.02.2017 līdz 28.02.2017
Pieteikšanās līdz: 
Svētdiena, Janvāris 15, 2017 - 23:45
Pieteikšanās tiešsaistē