Mūzikas skaņas III

Lai jaunatnes darbinieki izzinātu mūzikas spēku neformālās izglītības aktivitātēs, no 24. līdz 31. jūlijam Spānijā notiks starptautiskas apmācības THE SOUND OF MUSIC III. Ar mūzikas starpniecību var ne tikai atpūsties, bet arī iesaistīt, veicināt sadarbošanos un uzlabot mācīšanās procesu. Pieteikšanās apmācībām līdz 28. maijam.

Mūzika uzlabo atmosfēru, tā var veicināt emociju izpaušanu un sarunu veidošanos, tā var būt būtisks pamatelements kādā aktivitātē un tā var būt arī gluži nevietā, ja nav piemērota situācija.

Apzināti izmantot mūziku darbā ar jauniešiem, pareizās mūzikas izvēle, mūzikas izmantošana, ievērojot konkrētās valsts normatīvos aktus, atklāt atbilstošākās digitālās aplikācijas… Tikai daži no aspektiem, kuri detalizētāk tiks apskatīti apmācību laikā.

Apmācību mērķi:
1.    Sniegt dalībniekiem teorētiskas zināšanas par mūziku un tās ietekmi uz cilvēka ķermeni un emocijām;
2.    Veicināt izpratni, kā mūzika var uzlabot un pasliktināt dalībnieku noskaņojumu, ja tā ar neformālās izglītības metodēm tiek izmantota projekta laikā;
3.    Attīstīt prasmes tematiski sašķirot (radīt) mūziku, piemēram, mūzika komandas darbam, pārdomām, enerģijas vairošanai, emociju izpētīšanai…
4.    Attīstīt dalībniekos spēju ar mūzikas palīdzību radīt atmosfēru, lai veicinātu jauniešu mācīšanās pieredzi ar neformālās izglītības metodēm;
5.    Nodrošināt dalībniekus ar informāciju par dažādiem ar mūziku saistītiem digitālajiem rīkiem, piemēram, mūzikas atskaņošanai, rediģēšanai, meklēšanai, mūzikas lejupielādēšanai bez atlīdzības utt.
6.    Atbalstīt dalībniekus dzīvās mūzikas radīšanā, šādi iedvesmojot uz savu skaņu klipu īstenošanu un izmantošanu;
7.    Nodrošināt vidi, kurā dalībnieki var apmainīties ar savu pieredzi un resursiem;
8.    Atklāt programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” vērtības.

Metodoloģija
Apmācību laikā tiks izmantotas neformālās izglītības metodes (mācīšanās no pieredzes, mācīšanās darot un piedzīvojot u.c.), mūzikas terapija, mākslas terapija, apmācības tiks pielāgotas grupas vajadzībām un interesēm.

Plašāka informācija
https://www.smore.com/8vqcj-the-sound-of-music-iii

Plānotā darba programma

Apmācības paredzētas: jaunatnes darbiniekiem, jauniešu līderiem, apmācītājiem, jaunatnes politikas veidotājiem, EBD projektu mentoriem. Cilvēkiem, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un ir ieinteresēti apgūt mūzikas nozīmi darbā ar jauniešiem.

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 28. maijam  SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-sound-of-music-iii.6335/.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv

 

 

Notikuma laiks: 
24.07.2017 līdz 31.07.2017
Lasīt vairāk: 
Pieteikšanās līdz: 
Svētdiena, Maijs 28, 2017 - 23:45
Pieteikšanās tiešsaistē