Kvalitātei ir nozīme II (Quality matters II)

No 2018. gada 5. līdz 8. jūnijam Polijā norisināsies apmācības, lai pievērstu uzmanību, ka sekmīga mobilitātes projekta īstenošana ir atkarīga no dažādiem aspektiem, piemēram, vadības, mentoringa, risku novēršanas, mudinot dalībniekus būt aktīviem un apzināties savu mācīšanās procesu. Pieteikšanās līdz 28. februārim!

Augstas kvalitātes mobilitātes projektu īstenošana ir centrālā atslēga, īstenojot programmas „Erasmus+” mobilitātes projektus.

Balstoties dažādajā nacionālo aģentūru pieredzē un atgriezeniskajā saitē, kas saņemta no projektu īstenotājiem, divi galvenie posmi, kas nodrošina mobilitātes pieredzes augsto kvalitāti, ir sagatavošanās un izvērtēšana. Nodrošinot dalībniekus ar atbilstošu kultūras, nozaru, pedagoģisko un lingvistisko sagatavošanās līmeni jau pirms mobilitātes, palīdz viņiem pārvaldīt viņu ekspektācijas, kā arī palīdz viņiem starpkultūru pieredzē. Šī iemesla dēļ 2016. gadā tika organizēts seminārs „Kvalitātei ir nozīme”, to organizēja Polijas un Lielbritānijas „Erasmus+” nacionālās aģentūras.

Taču veiksmīga mobilitātes īstenošana ir atkarīga arī no tādiem aspektiem kā vadība, mentorings, risku novēršana un dalībnieku iesaiste, lai būtu vēlme pašam apzināties mācību procesu. Tādēļ Polijas nacionālā aģentūra turpina aizsākto un aicina uz semināru “Kvalitātei ir nozīme II”.

Šoreiz lielāka uzmanība tiks pievērsta projekta īstenošanas posmam un visiem faktoriem, kas jāņem vērā, lai sasniegtu projekta mērķus un nodrošinātu, ka projekta mērķi atbilst “Erasmus+” programmas mērķiem.

Semināra dalībniekiem būs iespēja dalīties savās zināšanās un pieredzē, kā arī labas prakses apmaiņā.

Apmācībām aicināti pieteikties: formālās izglītības pārstāvji (gan no skolām, gan no profesionālajām izglītības iestādēm) un jaunatnes darbinieki, kuri atbalsta Erasmus+ programmas mobilitātes iespējas.

Lai pieteiktos apmācībām, tev jābūt saiknei ar mobilitātes projektiem, kā arī pieredzei vismaz viena mobilitātes projekta īstenošanā.

Semināra laikā apgūsi:
-    projekta vadību – kvalitātes aspektus;
-    mentoringu un riska novēršanu;
-    mobilitāti kā mācību procesu.

Apmācību mērķi:
-    noteikt, kādi ir galvenie faktori veiksmīgai projekta īstenošanai;
-    noteikt atšķirības un kopīgo abās nozarēs (formālajā un neformālajā), kur varētu izmantot mobilitātes iespējas;
-    gūt pieredzes apmaiņu;
-    veicināt mobilitāti kā mācību procesu.

Darba valoda: angļu.

Kā pieteikties?

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 28. februārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/quality-matters-ii-a-cross-sectoral-approach-to-mobility-projects-within-erasmus-programme.6984/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
•    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
•    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
•    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv

 

Notikuma laiks: 
05.06.2018 līdz 08.06.2018
Pieteikšanās līdz: 
Trešdiena, Februāris 28, 2018 - 23:45
Pieteikšanās tiešsaistē