The Impact of Youth Work Training

No 8. līdz 12. maijam Tamperē (Somijā) notiks starptautiskas apmācības (The Impact of Youth Work Training), kuru mērķis ir apzināt jaunatnes darba ietekmi un “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus kā atbalstu darbā ar jaunatni. Pieteikšanās līdz 19. februārim.

Pētot jaunatnes darba ietekmi, var redzēt, ka tai ir arvien pieaugoša loma mūsdienu Eiropā. Mērot jaunatnes darba nozīmīgumu, bieži tiek izmantoti tādi salīdzinoši aspekti kā – cik daudz naudas ar jaunatnes darbu ir iegūts; kādā veidā izlietoti cilvēka resursi dažādās nozarēs; cik aktivitāšu ir uzsāktas un cik pabeigtas. Jaunatnes darbiniekiem un citiem, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem, vajadzētu mācīties, kā vislabāk izvērtēt sava darba rezultātus, kā izmērīt darba ietekmi, kā uzturēt labu sava darba servisu, papildinot to ar atbalsta un citām uz jauniešiem vērstām aktivitātēm. Vai mums ikvienam piemīt šādas prasmes, strādājot jaunatnes darba jomā?

Apmācību laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta termiņam, kas tad īsti ir jaunatnes darba ietekme? Tāpat diskutēsim, kādēļ ir svarīgi jaunatnes darba ietekmi redzami prezentēt plašākai sabiedrības daļai un kam tieši vajadzētu adresēt sava darba rezultātus. Apmācībās diskutēsim arī par saikni starp jaunatnes darbu un darba ietekmes ideju, efektivitāti, vienlīdzību un kvalitāti.

Apmācību mērķi:
-    Izpētīt jaunatnes darba ietekmi dažādos līmeņos;
-    Sniegt apmācību dalībniekiem praktiskas metodes, ar kuru palīdzību novērtēt savu darbu;
-    Attīstīt prasmes radīt novērtēšanas procesus, kas piemēroti dažādiem līmeņiem: jauniešiem, organizācijām, vietējai sabiedrībai, citām ieinteresētajām personām un finansējuma sniedzējiem;
-    Izprast līdzdalības izvērtēšanas principus.

Katra apmācību diena tiks veltīta savai apmācību metodei: Jaunatnes darbs – stāstu stāstīšana; transformējošā novērtēšana un strukturēta diskusija (no angļu val. deliberative discussion). Katru dienu tiks iekļauta arī simulācijas metode, teorija un izvērtēšana dalībnieka paša praksē.

Apmācībās aicināti pieteikties: jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi, projektu koordinatori un jaunatnes politikas veidotāji.

Apmācību darba valoda: angļu.

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 19. februārim  SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-impact-of-youth-work-training.6236/.  

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore,
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv

 

Notikuma laiks: 
08.05.2017 līdz 12.05.2017
Pieteikšanās līdz: 
Svētdiena, Februāris 19, 2017 - 23:45
Pieteikšanās tiešsaistē