“Cross over”

No 12. līdz 16. februārim Lietuvā apmācību centrā “Daugirdiskes” notiks starptautisks seminārs “Cross over”, kuru mērķis ir uzlabot izpratni par programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības projektiem – stratēģiskajām partnerībām jaunatnes jomā. Pieteikšanās apmācībām tiešsaistē līdz 10. janvārim.

Starptautiskās apmācības “Cross over” tiek organizētas, lai uzlabotu Stratēģisko partnerību projektu jaunatnes jomā kvalitāti.

Apmācībās tu:
-    uzzināsi plašāku informāciju un veidosi izpratni par “Erasmus+” 2. pamatdarbības projektiem jaunatnes jomā;
-    gūsi jaunas idejas un iepazīsies ar potenciālajiem sadarbības partneriem, ar kuriem kopā varētu nākotnē īstenot Stratēģiskās partnerības projektu;
-    saņemsi konsultācijas un ieteikumus no nacionālo aģentūru pārstāvjiem;
-    varēsi atbalstīt Stratēģisko partnerību projektu jaunatnes jomā attīstību, balstot to starpnozaru sadarbībā.

Apmācību mērķa grupa:
-    nacionālo pasākumu dalībnieki no Čehijas, Lietuvas, Latvijas, Horvātijas, Maltas un Rumānijas;
-    citu valstu pārstāvji, kuru ir ieinteresēti izprast “Erasmus+” 2. pamatdarbības jaunatnes jomas projektu būtību.

Sagaidāms, ka no Čehijas, Lietuvas, Latvijas, Horvātijas, Maltas un Rumānijas apmācībās varēs piedalīties 5 dalībnieki no katras valsts; no pārējām valstīm – 1līdz 2 dalībnieki.

“Cross over” process: no nacionālām aktivitātēm līdz starptautiskam semināram

2017. gada rudenī – septembra beigās un oktobra sākumā – Čehijā, Lietuvā, Latvijā un Horvātijā notika nacionālas aktivitātes (apmācības un semināri), kuru laikā dalībnieki iepazinās ar “Erasmus+” programmas 2. pamatdarbības jaunatnes jomas projektiem. Dalībniekiem bija iespēja izzināt projekta kvalitatīvās un kvantitatīvās prasības, projekta stratēģiskos virzienus. Stratēģisko partnerību jaunatnes jomā projektu īstenotāji dalījās ar īstenoto projektu pieredzes stāstiem, dalījās atziņās par nozaru sadarbības priekšrocībām un izaicinājumiem. Nacionālo apmācību dalībniekiem bija iespēja radīt idejas saviem potenciālajiem projektiem, atrast partnerus nacionālā mērogā, padziļināt izpratni par 2. pamatdarbības jaunatnes jomas projektiem, kā arī to, kādā veidā veiksmīgāk iesniedzami projektu pieteikumi.

Pašlaik norit starptautiskā projekta “Cross over” otrā fāze – starptautisks seminārs. Dalībnieki no dažādām valstīm kopā paplašinās un papildinās savas projektu idejas un aizpildīs stratēģiskās partnerības programmas. Tiks palielināta izpratne par programmas 2. pamatdarbības jaunatnes jomas projektiem (gan kvalitātes aspektiem, gan starpnozaru sadarbības priekšrocībām).

“Cross over” starptautiskā semināra darba programma

Kā pieteikties?

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 10. janvārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/international-seminar-cross-over.7028/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
•    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
•    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
•    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Edgars Knohenfelds
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļa
Tālr.nr.: +371 67358066
e-pasts: edgars.knohenfelds[at]jaunatne.gov.lv

 

Notikuma laiks: 
12.02.2018 līdz 16.02.2018
Pieteikšanās līdz: 
Trešdiena, Janvāris 10, 2018 - 23:45
Pieteikšanās tiešsaistē