BiTriMulti (BTM) – daudzpusīgs apmācību kurss iesācējiem Jauniešu apmaiņas projektos

No 9. līdz 13. oktobrim Norvēģijā notiks BiTriMulti apmācības, kuru mērķis ir sniegt atbalstu aktīviem jaunatnes darbā strādājošajiem, kuri gatavi īstenot “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas projektus. Pieteikšanās apmācībām līdz 3. septembrim.

Šīs apmācības paredzētas tiem speciālistiem, kuriem nav līdzšinēja pieredze “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas projektu īstenošanā.

Apmācībās tu:
-    Uzzināsi par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas projektu iespējām un kā ar šo projektu starpniecību īstenot idejas ne tikai Eiropas līmenī;
-    Individuāli un darbā grupās uzzināsi, kā izveidot kvalitatīvu Jauniešu apmaiņas projektu;
-    Papildināsi savas zināšanas, kompetences un attieksmi par neformālo izglītību, tās principiem un kvalitātes standartiem, kādus tos noteikusi ES jaunatnes programmas;
-    Iepazīsi Youthpass sertifikāta sniegtās iespējas, kā arī – kā to izmantot un kā ar tā starpniecību palīdzēt projekta dalībniekiem izvērtēt projektā pilnveidotās kompetences;
-    Paplašināsi savu kontaktu loku starptautiskā dimensijā.

Apmācību laikā tiks izmantota mācīšanās darot metode, simulācijas spēles un darbnīcas, informatīvas lekcijas, kā arī citas aktivitātes, kuru mērķis ir vairot grupas dinamiku un sasniegt rezultātus.

BiTriMulti informācija dalībniekiem

Kā pieteikties?

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 3. septembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/bitrimulti-btm-multilateral-training-course-for-newcomers-in-youth-exchanges.6520/.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv

 

Notikuma laiks: 
09.10.2017 līdz 13.10.2017
Pieteikšanās līdz: 
Svētdiena, Septembris 3, 2017 - 23:45
Pieteikšanās tiešsaistē