The Art of Dialogue Training

No 19. līdz 23. martam Austrijā norisināsies starptautiskas apmācības “Māksla īstenot strukturēto dialogu” (The Art of Dialogue Training), kuru laikā dalībnieki pilnveidos savas zināšanas un iepazīsies ar noderīgām analizēšanas metodēm, kas pēcāk atvieglos situācijas izvērtēšanu vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī, gatavojoties strukturētā dialoga aktivitātēm.  Pieteikšanās apmācībām līdz 4. februārim.

Kopš 2014. gada strukturētais dialogs Austrijā veiksmīgi īstenots nacionālā, reģionālā un visas valsts līmenī. Tādēļ tieši šis instruments – strukturētais dialogs – ieņem nozīmīgu lomu ES lēmumu pieņemšanas procesā, šādi nodrošinot, ka arī jaunieši izsaka viedokli lēmumu pieņemšanas gaitā. Apmācību laikā savā pieredzē dalīsies Austrija, tiks izmantoti arī Art of Hosting elementi, kā arī būs iespēja iepazīt citu valstu strukturētā dialoga pieredzi.

Apmācību mērķis ir sniegt iespēju atrast labu stratēģiju un mērķus, kā arī izmantot metodes, lai panāktu jauniešu līdzdalību sabiedriski aktīvajos procesos. Vēlamies veicināt kultūras līdzdalību, kas visām iesaistītajām pusēm nes prieku.

Apmācību laikā būs iespēja:
-    Noteikt jaunas metodes, kā iesaistīt jauniešus un lēmumu pieņēmējus kopīgā darbā lēmumu pieņemšanas procesā;
-    Trenēties ieinteresēto pušu analīzē, definēt mērķus un izveidot struktūru jauniešu līdzdalībai (kā īstenot projektu, lai tas ietvertu pēc iespējas plašāku ieinteresēto personu loku; kā saņemt atgriezenisko saiti?);
-    Veicināt dialogu kā metodi līdzdalības kultūras veicināšanā;
-    Apzināt veiksmes faktorus un potenciālos nacionālos iesaistes punktus, šādi veicinot jaunu lēmumu pieņemšanas procesu – tādu, kurā tiek iesaistīti jaunieši kā viedokļa paudēji.

Apmācībām aicināti pieteikties: jaunatnes darbinieki, jaunatnes līderi, jaunatnes politikas veidotāji, cilvēki, kuriem ir pieredze strukturētajā dialogā.

Apmācību darba valoda: angļu.

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 4. februārim  SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-art-of-dialogue-training.6180/.  

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore,
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv

 

Notikuma laiks: 
19.03.2017 līdz 23.03.2017
Pieteikšanās līdz: 
Sestdiena, Februāris 4, 2017 - 23:45
Pieteikšanās tiešsaistē