Lejupielādes

 

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
      Konference "Nākamais solis darbā ar jaunatni: nākotnes jaunietis un inovatīvas līdzdalības formas"   03.05.2019.
      Mūsdienu un nākotnes jaunieša profils (prof. Dz. Iliško, Latvija)    
      Vienoti dažādībā - dažādas jauniešu līdzdalības prakses Eiropā (M. Kovacic, Horvātija)    
      Nākotnes tendences jauniešu aktīvā līdzdalībā (Andras Farkas, Rumānija)    
      Jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšana videospēļu pasaulē (Martin Fischer, Vācija)    
             
      Informatīvs seminārs par programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un "Eiropas Solidaritātes korpuss" jaunumiem 2019. gadā (17.01.2019.)   28.01.2019.
      Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras aktualtātes 2019 (R. Lazdiņa)    
      Eiropas Solidaritātes korpusa Brīvprātīgā darba projekti (I. Tiltiņa)    
      "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Jauniešu apmaiņas projekti (M. Ērgle)    
      Darba grupa jaunatnes darbiniekiem (J. Reķele)    
      Projektu pamatizstrādes principi (R. Lazdiņa)    
      Eiropas Solidaritātes korpusa Solidaritātes projekti (M. Ērgle)    
             
      Informatīvs seminārs organizācijām par "Eiropas Solidaritātes korpusa" darba vietām jauniešiem (11.09.2018.)   12.09.2018.
      Eiropas Solidaritātes korpuss: Darba un prakses projekti (J. Reķele, M.Kolberga)    
             
      Informatīvs seminārs par programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” jaunumiem 2018. gadā (22.01.2018.)   29.01.2018.
      Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras aktualitātes 2018. gadā (R. Lazdiņa)    
      Publicitātes prasības, īstenojot «Erasmus+: Jaunatne darbībā» projektus (K. Bulava)    
      Brīvprātīgā darba projekti «Erasmus+: Jaunatne darbībā» (L. Reisele)    
      "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Jauniešu apmaiņas projekti (M. Ērgle)    
      Darba grupa jaunajiem projektu iesniedzējiem (K. Bulava)    
      Konference "Jaunas metodēs darbā ar jaunatni pašvaldībās” (03.05.2017.)   05.06.2017.
      Youth Work & outreach strategies (Finnish Youth Centres Association Ritva Saarikettu & Antti Korhonen)    
     

Trends in youth work on municipal level – Europe goes local (Manfred Zentner, Danube-University Krems, Department Migration - Globalization)

   
     

Interactive youth center as a space for individual development (Eglė Rimeikytė, Vilnius, Lithuania)

   
     

Darbs ar jaunatni pašvaldībās Latvijā: aktualitātes, izaicinājumi un labas prakses piemēri (Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra)

   
      Seminārs "Kādas ir mūsdienu jauniešu iespējas Eiropā" (02.05.2017.)   02.05.2017.
      "Erasmus+: Jaunatne darbībā", īsteno savas idejas! (Marita Kroiča)    
      Studiju mobilitātes. Studijas ārzemēs - kur, kā, kāpēc? (Ilze Jansone)    
      "Erasmus+" iespējas augstākajā un profesionālajā izglītībā (Ance Mekša)    
      Kā prezentēt pieredzi un prasmes ar Europass? (Agnese Uzare)    
      EURES iespējas jauniešiem. (Juris Liepiņš)    
      Prakses iespējas Eiropas Parlamentā (Baiba Zālīte, Linda Tupiņa)    
      Seminārs "Īstenot starptautiskus projektus par medijpratību? Kāpēc gan ne?" (26.04.2017.)   26.04.2017.
      "Erasmus+: Jaunatne darbībā", īsteno savas idejas! (Kintija Bulava)    
      Medijpratība kā GPS navigators. (Klinta Ločmele)    
     

Pieredzes stāsts. Jauniešu apmaiņas projekts "Kultūra. Iecietība. Draudzība." (Dmitrijs Bočarovs)

   
      Konference "Neformāls un atzīts" (09.11.2016. un 10.11.2016.)   12.04.2017.
    www   Neformālās izglītības jaunatnes jomā atzīšana (Vladislava Šķēle)    
      Neformālā izglītība jaunatnes jomā (Rasa Lazdiņa)    
      Komunikācijas aktivitātes un mediju monitorings (Sintija Lase)    
      Rekomendācijas    
      Seminārs par programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" izmaiņām 2017. gadā (12.01.2017.)   17.01.2017.
      Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" iespējas darbā ar jauniešiem; programmas jaunumi un būtiskākās izmaiņas 2017. gadā (Rasa Lazdiņa)    
      Darba grupa: Jauniešu apmaiņas projekti (Madara Ērgle)    
      Darba grupa: Eiropas Brīvprātīgā darba projekti (Dita Kuģeniece)    
      Darba grupa: Stratēģiskie Eiropas Brīvprātīgā darba projekti (Maija Kolberga)    
      Darba grupa: Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā (Juta Reķele)    
      Reģionālā konference "DigiGo - digitālais jaunatnes darbs" (06.10.2016.)   03.11.2016.
      Rīki un resursi, kas ir noderīgi digitālajam jaunatnes darbam    
      Mācīšanās iespējas un platformas (Santa Krastiņa).    
      Jauniešu organizācija. Pieredze digitālajā jaunatnes darbā (Solvita Jirgensone).    
      Screen Agers International Research project (Audrey Reilly).    
      Aktuālie rīki digitālajam jaunatnes darbam (Lauma Žubule).    
      Drošība digitālajā vidē (Rinalds Rudzītis).    
      Seminārs par jauniešu sadarbības iespējām Eiropā   07.10.2016.
      Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" iespējas starptautisku projektu īstenošanā    
        Kas ir eTwinning? eTwinning aktualitātes    
      Informatīvs seminārs par programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" iespējām un medijpratību   05.09.2016.
      Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" iespējas starptautisku projektu īstenošanā    
      Medijpratība: skaidrojums un praktiski piemēri, kāpēc tā nepieciešama un kā to apgūt (Klinta Ločmele, Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte)    
      Jauniešu apmaiņas projekta pieredzes stāsts (Diāna Mekša, biedrība "Nepaliec viens", Jauniešu apmaiņas projekts Latvija - Ukraina "Don't stay alone").    
      Informatīvs seminārs "Kā pareizi rakstīt "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektus?"   04.07.2016.
      "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu iespējas    
      Praktiski ieteikumi projekta pieteikuma sagatavošanai    
      Iegūtās atziņas un pieredzes stāsti, īstenojot “Erasmus+ Jaunatne darbībā” projektus    
      Reģionālais forums “Jaunatnes stratēģija pašvaldībās” Latvijas–Šveices sadarbības programmas ietvaros   14.06.2016.
      Pētījumi jaunatnes jomā 2014-2015    
      Darbs ar jaunatni Talsu novadā    
      Jaunatnes politikas aktualitātes un prioritātes    
      Labā prakse un veiksmīga pieredze darbā ar jaunatni Jelgavas pilsētas pašvaldībā    
      Projekts "PROTI un DARI!"    
      Jaunatnes politikas pieredze Viļņā    
      Darbs ar jaunatni organizēšana Jelgavas novada pašvaldībā    
      Latvijas Pašvaldību savienības jaunatnes lietu atbalsta tīkla koordinējošā darba grupa    
      Erasmus+: Jaunatne darbībā KA3 projekti    
      Plānošanas dokumentu izstrāde pašvaldības jaunatnes politikas jomā    
      2016. gada 21. aprīlis. Informatīvs seminārs skolotājiem par jauniešu sadarbības iespējām Eiropā   26.04.2016.
      Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" iespējas jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem    
      eTwinning: Eiropas skolu sadarbības tīkls 2016    
      2016. gada 15. aprīlis. Informatīvs seminārs "Erasmus+: Jaunatne darbībā" pieredze pašvaldību darbā   19.04.2016.
      Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" iespējas pašvaldību darbā    
   
  Kā pašvaldībām ērti īstenot "Erasmus+: Jaunatne darbībā" KA2 un KA3 projektus?    
      Kā pašvaldībai kļūt par Eiropas Brīvprātīgā darba uzņemošo vai nosūtošo organizāciju?    
      Saldus pašvaldības pieredze starptautisko projektu īstenošanā    
      Jūrmalas pašvaldības pieredze starptautisko projektu īstenošanā    
      Siguldas pašvaldības pieredze starptautisko projektu īstenošanā    
      Starptautiska pieredzes apmaiņa pašvaldību darbā    
      2016. gada 18. februāris. Informatīvs seminārs "Kā rakstīt "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektus?"   23.02.2016.
      Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" iespējas darbā ar jauniešiem    
             
      Jauniešu apmaiņas projekti    
             
      Eiropas Brīvprātīgais darbs    
             
      Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā (starptautiskās jauniešu iniciatīvas)    
             
      "Erasmus+: Jaunatne darbībā" resursi    
        2016. gada 03. februāris. Informatīvs seminārs NVO namā    
      Erasmus+ iespējas   05.02.2016.
    Informatīvs materiāls par Erasmus+ atbalsta iespējām un atbildīgajām institūcijām (VIAA)   26.01.2016.
      2015. gada 24. septembra "Kādas ir mūsdienu jauniešu iespējas Eiropā?   24.09.2015.
      Studiju mobilitātes. Studijas ārzemēs - kur, kā, kāpēc? (VIAA)  
           
      "Erasmus+" jaunatnes jomas projekti, kādas iespējas var meklēt Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portālā (JSPA)  
           
      "Erasmus+" iespējas augstākajā un profesionālajā izglītībā (VIAA)  
           
      Kā prezentēt pieredzi un prasmes ar Europass? (Akadēmiskās informācijas centrs)  
           
      Nordplus programmas iespējas (VIAA)  
      2015. gada 23. septembra semināra "Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā: Tavs izaicinājums nākotnei?" prezentācijas   23.09.2015. 
      Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā un pasaulē: problēmas un izaicinājumi (Dr.oec.Lāsma Dobele)  
           
     

Sadarbības iespējas ar pašvaldības projekta "PROTI un DARI!" ietvaros (JSPA)

 
           
      Eurodesk iespējas (JSPA)  
      
      2015. gada 21. septembra semināra "Es piedalījos/īstenoju "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektā" prezentācijas   21.09.2015.
      "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu iespējas, Eurodesk aktualitātes (JSPA)  
           
      Kā es piedalījos Jauniešu apmaiņas projektos (Edgars Kozuliņš)  
           
      Kā mēs Stopiņu novadā izvēlamies jauniešus Eiropas Brīvprātīgajam darbam (Aivis Šibajevs)  
           
      Kā mēs īstenojām jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus? (Nataļja Gudakovska)  
           
      Kā iesaistīties Latvijas strukturētā dialoga aktivitātēs? (Linda Kalniņa)  
      2015. gada 16. jūlija semināra "Kā efektīvāk izziņot informāciju medijiem un sadarbības partneriem?" prezentācijas   16.07.2015.
      Projektu rezultātu izmantošana un izplatīšana. Publicitāte. (JSPA)  
           
      Kā efektīvāk izziņot informāciju medijiem un sadarbības partneriem? (LJP)  
           
      homo ecos: pieredze  
      2015. gada 11. jūnija semināra organizācijām, kas vēlas īstenot Eiropas Brīvprātīgā darba projektus, prezentācija   11.06.2015.
        Eiropas Brīvprātīgais darbs. "Erasmus+: Jaunatne darbībā"   
      2015. gada 30. aprīļa informatīvā pasākuma prezentācijas    
        "Erasmus+: Jaunatne darbībā"   30.04.2015.
           
        Mārupes vidusskolas projekta īstenošanas pieredze  
           
        eTwinning Eiropas skolu kopiena   
      2015. gada 29. aprīļa informatīvā pasākuma prezentācijas    
      Ar ko sākt? Atbalsts Tavai karjerai   29.04.2015.
           
      Europass Tavai karjerai  
           
      "Erasmus+: Jaunatne darbībā"  
           
      Erasmus+: Mobilitātes iespējas augstākajā un profesionālajā izglītībā  
           
      Studijas arzemēs - kāpēc, kā, kur?  
           
      Prakses iespējas Eiropas Komisijā (angļu valodā)  
           
      2015. gada 20. marta informatīvā pasākuma prezentācijas    
        "Erasmus+:Sports" ES finansējuma iespējas sporta jomā (latviešu valodā)   20.03.2015.     
           
       Projekti jaunatnes jomā Rīgā. Erasmus+ un vēl... (latviešu valodā)  
           
         Erasmus+: Jaunatne darbībā (latviešu valodā)  
           
       Projekts "PROTI un DARI!" (latviešu valodā)  
           
         Jaunatnes politikas prioritātes nacionālā un Eiropas līmenī 2015. gadā (latviešu valodā)  
           
       Pieredzes stāsts par projektu rakstīšanu pašvaldībai Jūrmalas pieredze (latviešu valodā)  
           
       "Let's pull together" - pārrobežu masu sacensības 2012. gada pieteikumi (latviešu valodā)  
           
         Saldus novads programmās "Jaunatne darbībā" un "Erasmus+" (latviešu valodā)  
      EK prezentācija par ES finansējuma saņemšanas iespējām sporta jomā, kas tika demonstrēta tikšanās laikā ar Latvijas sporta nozares organizācijām (angļu valodā)   17.02.2015.
        2015. gada 23. janvāra informatīvā pasākuma prezentācija par "Erasmus+: Jaunatne darbībā" (latviešu valodā)    23.01.2015.
       2014.gada 03.februāra informatīvā pasākuma prezentācija par "Erasmus+: Jaunatne darbībā" (latviešu valodā)     03.02.2014.
       Reģionālo informatīvo semināru par projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu prezentācija (latviešu valodā)    1. līdz 14.12.2014.