Kontaktinformācija

 

Skatīt "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra"  lielākā kartē

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: 67358065 Fakss: 67358060
E-pasts: info[at]jaunatne.gov.lv

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
NM reģ.Nr. 90001825883
Bankas rekvizīti: Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV25TREL215061905400B
           LV75TREL215061905100B

Pirmdien: 8:30 - 18:00
Otrdien: 8:30 - 17:00 
Trešdien: 8:30 - 17:00
Ceturtdien: 8:30 - 17:00
Piektdien: 8:30 - 16:00

Pirms apmeklējuma lūdzam sazināties ar attiecīgo aģentūras darbinieku.

 

 

  1. Ar sabiedrisko transportu:  
 

26. autobuss "Abrenes iela - Katlakalns" un 10. autobuss "Abrenes iela - Brūkleņu iela - Jaunmārupe" (pieturas centrā: "Abrenes iela", "Elizabetes iela" un "13. janvāra iela").

27. trolejbuss "Stacijas laukums - Ābolu iela" (atiet arī no pieturas "Stacijas laukums" (pretī t/c "Origo")).

Kāpiet ārā pieturā "Kīleveina grāvis". 200 m gājienā, ejot uz priekšu pa Mūkusalas ielu Salu tilta virzienā, labajā pusē redzēsiet pelēku trīsstāvu ēku ar uzrakstu "European Trade Center".

Ēkas galvenās ieejas durvis atrodas Mūkusalas ielas pusē (nevis iekšpagalmā). Ieejot ēkā, labajā pusē (no apsarga) ir durvis uz liftu; brauciet uz 2. stāvu; pēc tam pagriezieties pa kreisi un tur redzēsiet norādi "JSPA".

 
  2. Ar automašīnu:  
  Braucot no Akmens tilta puses, pabrauciet garām sabiedriskā transporta pieturai "Kīleveina grāvis" un pēc pārsimts metriem labajā pusē ieraudzīsiet pelēku biroju ēku "European Trade Center" Mūkusalas ielā 41.  
  Braucot no Salu tilta puses, Jums jāapgriežas braukšanai pretējā virzienā  (aiz luksofora pirms uzbrauktuves uz Akmens tilta) un brauciet pa Mūkusalas ielu virzienā uz Salu tilta pusi. Pabrauciet garām sabiedriskā transporta pieturai "Kīleveina grāvis" un pēc pārsimts metriem labajā pusē ieraudzīsiet pelēku biroju ēku "European Trade Center" Mūkusalas ielā 41.   
 

Konsultācijām lūdzam iepriekš pieteikties. Iespējamas arī Skype konsultācijas, iepriekš rakstot uz info[at]jaunatne.gov.lv (aģentūras skypename: jaunatne_darbiba).

 

Daina Sproģe
Direktore
  Tālr.:  67213202
E-pasts: daina.sproge[at]jaunatne.gov.lv
Aiga Trubiņa
Juriskonsulte
  Tālr.:  67358073
E-pasts:
aiga.trubina[at]jaunatne.gov.lv
Signe Šmite
Juriskonsulte
  Tālr.:  67356255
E-pasts: signe.smite
[at]jaunatne.gov.lv
Ilze Sprindžuka - Golubcova
Iekšējās kontroles vecākā eksperte
  Tālr.: 67356239
E-pasts: ilze
.sprindzuka[at]jaunatne.gov.lv
Tatjana Dankbāra
Aģentūras lietvede
  Tālr.:  67358065
E-pasts: tatjana.dankbara[at]jaunatne.gov.lv
Finanšu un grāmatvedības daļa
Ineta Planāre
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja - galvenā grāmatvede
  Tālr.:  67358072
E-pasts: ineta.planare[at]jaunatne.gov.lv
Iveta Kalniete
Finanšu un grāmatvedības daļas grāmatvede
  Tālr.:  67221875
E-pasts: iveta.kalniete[at]jaunatne.gov.lv
Santa Šeninga
Finanšu un grāmatvedības daļas grāmatvede
  Tālr.: 67356259
E-pasts: santa.seninga[at]jaunatne.gov.lv
Inguna Riža
Finanšu un grāmatvedības daļas grāmatvede
  Tālr.: 67251184
E-pasts: inguna.riza[at]jaunatne.gov.lv
Komunikācijas daļa
Līga Mūrniece
Komunikācijas daļas vadītāja
  Tālr.:  67356257
E-pasts: liga.murniece[at]jaunatne.gov.lv
Laura Bringina
Komunikācijas daļas vecākā referente
  Tālr.:  67356251
E-pasts: laura.bringina[at]jaunatne.gov.lv
Māra Medne
Komunikācijas daļas vecākā referente
  Tālr.:  67356247
E-pasts: mara.medne[at]jaunatne.gov.lv
Struktūrfondu daļa
Raitis Imša
Struktūrfondu daļas vadītājs
  Tālr.:  67356248
E-pasts: raitis.imsa[at]jaunatne.gov.lv
Mārtiņš Čirkšis
Struktūrfondu daļas vecākais projektu vadītājs
  Tālr.: 67356242
E-pasts: martins.cirksis[at]jaunatne.gov.lv
Viola Korpa
Struktūrfondu daļas vecākā projektu vadītāja
  Tālr.: 67251182
E-pasts: viola.korpa[at]jaunatne.gov.lv
Inta Lagzdiņa
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja 
  Tālr.:  67356249
E-pasts: inta.lagzdina[at]jaunatne.gov.lv
Kristīne Šiļūna
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja
  Tālr.:  67356241
E-pasts: kristine.siluna[at]jaunatne.gov.lv
Solvita Raciborska
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja
  Tālr.: 67356246
E-pasts: solvita.raciborska[at]jaunatne.gov.lv
Projektu vadības un uzraudzības daļa
Maija Kolberga
Daļas vadītāja
  Tālr.: 67356256
E-pasts: maija.kolberga[at]jaunatne.gov.lv
Renāte Salmane
Vecākā projektu vadītāja
  Tālr.: 67358068
E-pasts: renate.salmane[at]jaunatne.gov.lv
Madara Ērgle
Vecākā projektu vadītāja (Jaunatnes dialoga projekti, Jaunatnes līdzdalības projekti)
 

Tālr.: 67358064
E-pasts: madara.ergle[at]jaunatne.gov.lv

Iveta Tiltiņa
Projektu koordinatore
(Brīvprātīgā darba projekti)
  Tālr.: 67251181
E-pasts: iveta.tiltina[at]jaunatne.gov.lv
Sintija Ludborža
Projektu koordinatore
("Erasmus+" akreditācija, Jauniešu apmaiņas projekti)
  Tālr.: 67356269
E-pasts: sintija.ludborza[at]jaunatne.gov.lv
Sanita Strade
Projektu koordinatore
(Jauniešu apmaiņas projekti)
  Tālr.: 67356250
E-pasts: sanita.strade[at]jaunatne.gov.lv
Līva Jakovļeva
Projektu koordinatore
(Stratēģiskās partnerības projekti, Sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības projekti)
  Tālr.: 67251185
E-pasts: liva.jakovleva[at]jaunatne.gov.lv
Nauris Bružuks
Projektu koordinators
(Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti)
  Tālr.: 67356289
E-pasts: nauris.bruzuks[at]jaunatne.gov.lv
Diāna Bišofe
Projektu koordinatore
(Solidaritātes projekti)
  Tālr.: 67356268
E-pasts: diana.bisofe[at]jaunatne.gov.lv
Līga Skrastiņa
Projektu koordinatore
(
Kvalitātes zīme, Darba projekti)
  Tālr.: 67356240
E-pasts: liga.skrastina[at]jaunatne.gov.lv
Elīna Egle-Kangere​
Projektu koordinatore
("Erasmus+" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" atskaites)
  Tālr.: 67251183
E-pasts: elina.egle[at]jaunatne.gov.lv
Sandris Cīrulis
Projektu koordinators
("Erasmus+" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" atskaites)
  Tālr.: 67356267
E-pasts: sandris.cirulis[at]jaunatne.gov.lv
Ligita Pāruma
Projektu koordinatore ("Erasmus+" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" atskaites)
 

Tālr.: 67358071
E-pasts: ligita.paruma[at]jaunatne.gov.lv

Ilze Vonda
Vecākā projektu vadītāja
(
Valsts programmas projekti)
  Tālr.: 67358070
E-pasts: ilze.vonda[at]jaunatne.gov.lv
Jānis Drigins
Projektu koordinators
(
Valsts programmas projekti)
 

Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv

Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļa
Dita Čudare
Daļas vadītāja
  Tālr.: 67358063
E-pasts: dita.cudare[at]jaunatne.gov.lv
Laura Timma
Projektu koordinatore (brīvprātīgais darbs, NFI ieviešana augstākajā izglītībā)
  Tālr.:  67358069
E-pasts: laura.timma[at]jaunatne.gov.lv
Jana Priedniece
Vecākā projektu vadītāja (cilvēktiesības, sociālā iekļaušana – jaunieši NEET situācijā)
  Tālr.:  67356258
E-pasts: jana.priedniece[at]jaunatne.gov.lv
Ieva Upesleja
Projektu koordinatore (Youthpass, mācīšanās darbā ar jaunatni)
  Tālr.: 67358062
E-pasts: ieva.upesleja[at]jaunatne.gov.lv
Laura Reisele
Projektu koordinatore (sociālā iekļaušana – jaunieši ar īpašām vajadzībām, iniciatīva “Iedvesmas personas”)
  Tālr.: 67358061
E-pasts:laura.reisele[at]jaunatne.gov.lv
Aija Kasemira
Projektu koordinatore 
  Tālr.: 67358066 
E-pasts: aija.kasemira[at]jaunatne.gov.lv
Agnese Berga
Projektu koordinatore (Eurodesk un EuroPeers)
  Tālr.: 67251180
E-pasts: agnese.berga[at]jaunatne.gov.lv
Nils Mosejonoks
Vecākais projektu vadītājs (darbs ar jaunatni pašvaldībās)
  Tālr.: 67356283
E-pasts: nils.mosejonoks[at]jaunatne.gov.lv
Pedagogu digitālās pratības pilnveides daļa
Baiba Suseja
Daļas vadītāja (eTwinning)
  Tālr.:  67358067
E-pasts: baiba.suseja[at]jaunatne.gov.lv
Liene Millere
Projektu koordinatore (eTwinning)
  Tālr.: 67356254
E-pasts: liene.millere[at]jaunatne.gov.lv