JSPA privātuma politika

Personas datu apstrāde
JSPA veic personu datu apstrādi, lai sniegtu informāciju iedzīvotājiem un nodrošinātu valsts pārvaldes darbības caurspīdīgumu. Rūpēties par personas datu drošību ir mūsu prioritāte. Mēs vēlamies, lai jūs zinātu, kādus personas datus mēs apstrādājam, kāpēc un kā mēs tos izmantojam, kā arī kādas izvēles un kontroles iespējas ir jūsu rīcībā.

Datu apstrāde ļauj mums īstenot JSPA mērķus un labāk apkalpot jūs
Personas dati tiek izmantoti, lai īstenotu JSPA mērķus un uzlabotu jūsu pieredzi. Jūsu personas dati mums sniedz iespēju saprast jūsu individuālās vajadzības, lai mēs varētu sniegt labāko iespējamo atbalstu un konsultāciju, kā arī informēt par jaunatnes jomas aktualitātēm Latvijā un Eiropā.

Jūsu dati ir jūsu kontrolē
Par jūsu datiem, kuri ir mūsu rīcībā, varat interesēties, sazinoties ar JSPA.

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus JSPA par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

  • personīgi rakstveidā iesniedzot JSPA birojā Rīgā, Mūkusalas ielā 41, LV-1004, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  • parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info[at]jaunatne.gov.lv.

Saziņai: juriskonsulte Aiga Trubiņa, Tālr.:  67358073, e-pasts: aiga.trubina[at]jaunatne.gov.lv

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, personas datu dzēšanu vai lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

JSPA veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu
Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi rakstveidā iesniedzot iesniegumu JSPA birojā Rīgā, Mūkusalas ielā 41, LV-1004, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi info[at]jaunatne.gov.lv

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Kāpēc mēs apstrādājam personas datus?
Mēs izmantojam jūsu datus, lai jums sniegtu nepieciešamo atbalstu, informētu par iespējām, kā arī lai nodrošinātu šo iespēju izmantošanu. Tāpat mēs datus izmantojam, lai pilnveidotu savu pakalpojumu kvalitāti, veicot aptaujas un analīzes. Jūs vienmēr varat izvēlēties un atteikties no informācijas saņemšanas.

Personas datu nodošana
Datu nodošanu trešajām pusēm veicam, ja to nosaka likums, vai kāds cits juridisks process.

Šīs politikas atjauninājumi
Mēs periodiski varam atjaunot šo politiku. Mūsu tīmekļa vietņu apmeklētājiem tīmekļa vietnē vienmēr pieejama atjaunota privātuma politika.

Jautājumi
Ja jums ir jautājumi vai sūdzības saistībā ar to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot jūsu iecienītāko kanālu saziņai ar JSPA.