Noderīgas saites

Informācijas avoti, kas var noderēt, meklējot papildus informāciju

    AVOTS   TĪMEKĻA VIETNE   APRAKSTS   INFORMĀCIJA AKTUALIZĒTA
 

Jauniešu garantija. Labklājības ministrija

  http://www.lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=91076   Vispārīga informācija par Jauniešu garantiju Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē.   19.12.2016.
 

Valsts izglītības attīstības aģentūra

  http://viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jauniesu_garantija/     Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotās profesionālās pilnveides programmas Jauniešu garantijas ietvaros.   19.12.2016.
   Nodarbinātības valsts aģentūra   http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=491   Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotie pasākumi jauniešiem Jauniešu garantijas ietvaros - pirmā darba pieredze jauniešiem bezdarbniekiem, atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai u.c.   19.12.2016.