Mācības un pasākumi

Mācības mentoriem

Mācības sadarbības partneru deleģētajiem mērķa grupas jauniešu mentoriem tiek organizētas divās daļās:

1) trīs akadēmisko stundu mācības tiešsaistē (vebinārs);
2) vienas dienas neformālās izglītības mācības Rīgā.

Ar mācību tēmām sadarbības partneru deleģētajiem mērķa grupas jauniešu mentoriem var iepazīties šeit.

    DATUMS   NOSAUKUMS   APRAKSTS   VIETA, LAIKS
   14.10.2020   Mācību programma "Mentorings darbā ar mērķa grupas jauniešiem (NEET) projektā "PROTI un DARI!""  

Mācību programma "Mentorings darbā ar mērķa grupas jauniešiem (NEET) projektā “PROTI un DARI!”” mērķa grupas jauniešu mentoriem  JSPA  īstenotā projekta “PROTI un DARI!” ietvaros
Trīs akadēmisko stundu mācības tiešsaistē (vebinārs)

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Mūkusalas iela 41, Rīga
Zoom platforma, plkst.10:00

 

  22.10.2020   Mācību programma "Mentorings darbā ar mērķa grupas jauniešiem (NEET) projektā "PROTI un DARI!""  

Mācību programma "Mentorings darbā ar mērķa grupas jauniešiem (NEET) projektā “PROTI un DARI!”” mērķa grupas jauniešu mentoriem  JSPA  īstenotā projekta “PROTI un DARI!” ietvaros.
Astoņu akadēmisko stundu vienas dienas neformālās izglītības mācības Rīgā.

  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Mūkusalas iela 41, Rīga, plkst.10:00