Kontaktinformācija

Raitis Imša
Struktūrfondu daļas vadītājs
  Tālr.:  67356248
E-pasts: raitis.imsa[at]jaunatne.gov.lv
Mārtiņš Čirkšis
Struktūrfondu daļas vecākais projektu vadītājs
  Tālr.:   67356242
E-pasts:martins.cirksis[at]jaunatne.gov.lv
Viola Korpa
Struktūrfondu daļas vecākā projektu vadītāja
  Tālr.:  67251182
E-pasts: viola.korpa[at]jaunatne.gov.lv
Kristīne Šiļūna
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja
 

Tālr.:   67356241
E-pasts: kristine.siluna[at]jaunatne.gov.lv

Inta Lagzdiņa
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja
 

Tālr.:   67356249
E-pasts: inta.lagzdina[at]jaunatne.gov.lv

Solvita Raciborska
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja
  Tālr.:  67356246
E-pasts: solvita.raciborska[at]jaunatne.gov.lv