Informācija pašvaldībām

Šajā sadaļā Jūs varat atrast ar projektu īstenošanu saistīto informāciju, tajā skaitā par sadarbības līgumu un to slēgšanu, par projekta īstenošanā izmantotajām veidlapu formām un informāciju par pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī citu ar veidlapu aizpildīšanu saistītu informāciju.