Programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā"

Neformālās izglītības programma. Neformālā izglītība ir īpaša. To neiegūst skolā.
To nemāca skolotāji. Tu mācies to, kas Tevi interesē un to, ko Tev vajag zināt.

Programmas nosaukums ir „Erasmus+: Jaunatne darbībā”. Programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” galvenais mērķis ir veicināt jauniešu sabiedrisko aktivitāti.
Šajā programmā var piedalīties 13 līdz 30 gadus veci jaunieši, kā arī darbā ar jaunatni iesaistītie. Programmā dalībnieki paši veido projektus. Tā iegūst jaunas
zināšanas un pieredzi.

Programmā piedalās jaunieši no dažādām valstīm. Jaunieši iepazītas un mācās viens no otra, uzzina daudz jauna par citām valstīm.
Tas palīdz labāk saprasties un cienīt vienam otru.

 Projekti ir ļoti dažādi.
 Projektam parasti ir noteikts mērķis.
 Tas nozīmē, ka projekta dalībnieki kopā dara darbu, lai kaut ko panāktu.
 Lai mērķi sasniegtu, projektam vajag naudu.
 Tāpēc jāraksta projekta pieteikums.
 Projektus raksta pēc noteiktām prasībām un noteikumiem.
 Šīs prasības sauc par vadlīnijām.
 Ar tām Tev noteikti jāiepazīstas pirms projekta rakstīšanas.

Projektus var iesniegt elektroniski.

Aģentūras adrese ir:

Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004.

Atceries! Ja Tev rodas jautājumi, kā rakstīt projektu,Tu vari nākt uz aģentūru vai zvanīt uz tālruni 67358065.

Tu vari rakstīt uz e-pastu info[at]jaunatne.gov.lv. Mēs Tev noteikti palīdzēsim!