Programma "Jaunatne darbībā"No 2014. gada dažādus projektus iespējams īstenot "Erasmus+" programmas ietvaros (2014.-2020.).

Turpinājumā atskats uz programmas "Jaunatne darbībā" pamatprincipiem. 

 iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi
 veidot un īstenot projektus
 līdzdarboties sabiedrībā notiekošajā
 iepazīt citu valstu kultūru

Dažreiz esam saskārušies ar attieksmi, ka projektos ir jāiesaista jaunieši, kuriem ir labas sekmes mācībās vai panākumi kādā jomā, jo viņi to ir pelnījuši. Tomēr svarīgi ir atcerēties, ka šī nav programma, kas apbalvo izcilniekus, šī ir mācīšanās programma, kur jaunieši apgūst nozīmīgas sociālās prasmes – prasmi komunicēt, sadarboties, formulēt lēmumus, izvirzīt mērķus, īstenot savas idejas. Tas ir vajadzīgs visiem jauniešiem.

Programmā "Jaunatne darbībā” liela loma ir neformālajai izglītībai, kas ir elastīga, apmācību metodes tiek piemērotas apmācību dalībniekiem, viņu vajadzībām, interesēm un spējām, jo galvenais ir tas, ko dalībnieks iemācās. Tāpēc šī programma ir īpaši piemērota jauniešiem, kam ir dažādas grūtības, tai skaitā grūtības iekļauties formālās izglītības sistēmā.

Programmas vadlīnijas latviski
Programmas vadlīnijas angliski
Interešu konflikta nepieļaujamība
e-forma 2013
Prezentācija iesācējiem programmā "Jaunatne darbībā"
Prezentācija par aktualitātēm programmā "Jaunatne darbībā"


 Jauniešu apmaiņas (13-30 gadi)
 Jauniešu iniciatīvas (15-30 gadi)
 Jauniešu demokrātijas projekti (13-30 gadi)
 Eiropas Brīvprātīgais darbs (18-30 gadi)
 Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti (15-30 gadi)
 Apmācību un sadarbības tīklu veidošanas projekti (darba ēnošana, izpētes vizītes, studiju vizītes, semināri, apmācību kursi un citi). Šiem projektiem NAV vecuma ierobežojuma!
 Sadarbība ar ES kaimiņos esošajām Partnervalstīm (jauniešu apmaiņas  (13-30 gadi), kā arī apmācības un sadarbības veidošanas projekti ar Partnervalstīm. Šiem projektiem NAV vecuma ierobežojuma!

 Iesaistoties programmas "Jaunatne darbībā” projektos, iegūsi zināšanas, prasmes un pieredzi jomās:
 Sadarbība  un veiksmīga komunikācija; konfliktu risināšana
 Sadarbība ar cilvēkiem no atšķirīgām kultūrām
 Saziņa svešvalodā
 Saziņa dzimtajā valodā
 Izpratne par notiekošo Latvijā un pasaulē; aktīva līdzdalība
 Spēja pārvērst idejas rīcībā, būt radošam, inovatīvam, uzņemties risku
 Projektu vadība
 Kultūra (ideju, pieredzes un emociju radošas izpausmes)
 Prasme izmantot informācijas tehnoloģijas
 Prasmes zinātnē, matemātikā (ikdienas problēmu un izaicinājumu risināšanā)
 Prasme, kā organizēt mācīšanos (t.sk., atbildības uzņemšanās; mācīšanās rezultātu izvērtēšana)

Papildus tam tu iegūsi 
Youthpass – tas ir instruments, kas palīdz apzināties vērtības, prasmes, iemaņas un dažādas citas derīgas lietas, kas iegūtas, piedaloties programmas "Jaunatne darbībā” projektos, piemēram, jauniešu apmaiņas vai iniciatīvas projektā, apmācībās vai Eiropas Brīvprātīgajā darbā. Lasi vairāk: http://jaunatne.gov.lv/lv/jaunatne-darbiba/youthpass.

 Piesakies apmācībām
 Jautā padomu un pieredzi reģionālajiem koordinatoriem
 Konsultējies (aģentūrā; e-pastā; telefoniski)
 Izpēti visu nepieciešamo informāciju tīmekļa vietnē: www.jaunatne.gov.lv
 Izpēti informatīvos materiālus (bukleti par projektu veidiem, neformālo izglītību, sociālo iekļaušanu, žurnāls “Jaunatne” un citus)