2012.gads Paziņojuma ievietošanas datums: 20.12.2012.

Iepirkuma priekšmets: Informācijas materiālu maketēšana, iespiešana un piegāde Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai 2013.gadā

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2013.gada 31.decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam valsts aģentūrā “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2013. gada 7. janvāra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2013.gada 7.janvāra plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: (C sadaļa) I.daļu – Aija Riba, tālrunis 67358070, e-pasts: aija.riba@jaunatne.gov.lv, II.daļu – Marita Kroiča, tālrunis 67356257; e-pasts: marita.kroica@jaunatne.gov.lv un Baiba Suseja, tālrunis 67358067, e-pasts: baiba.suseja@jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.

08.01.2013. Iepirkumu komisija 2013. gada 08. janvāra sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt SIA "Tēls PR". Komisijas protokollēmums Paziņojuma ievietošanas datums: 30.11.2012.

Iepirkuma priekšmets: Reprezentācijas materiālu piegāde valsts aģentūrai „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" 2013.gadā

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2013.gada 31.decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam valsts aģentūrā “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2012.gada 17.decembra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2012.gada 17.decembra plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: (B sadaļa) I.daļu – Aija Riba, tālrunis 67358070, e-pasts: aija.riba@jaunatne.gov.lv, II.daļu – Marita Kroiča, tālrunis 67356257; e-pasts: marita.kroica@jaunatne.gov.lv, III.daļu – Baiba Suseja, tālrunis 67358067, e-pasts: baiba.suseja@jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.
19.12.2012. Iepirkumu komisija 2012. gada 19. decembra sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt SIA "JS PROJEKTS". Komisijas protokollēmums


 Paziņojuma ievietošanas datums: 28.11.2012.

Iepirkuma priekšmets: Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” rīkoto neformālās izglītības apmācību norises vietu (tai skaitā dalībnieku naktsmītnes un ēdināšana, kā arī semināru (konferenču u.c.) telpas) nodrošināšana 2013.gadam

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2013.gada 31.decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam valsts aģentūrā “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2012.gada 20.decembra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2012.gada 20.decembra plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Vladislava Šķēle, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67358069; e-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv; Liene Bigača, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356253, e-pasts: liene.bigaca@jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.

21.12.2012. Iepirkumu komisija 2012. gada 21. decembra sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētājiem atzīt M. Ivanivas IU "Melturi", SIA "Hotel Jurmala SPA", SIA "Villa Dole", I/U "Umuri", SIA "J.D&Co", SIA "IT Namu serviss", SIA "Lirga", SIA "Ventlejas", SIA "Sigtur", SIA "Kārlis un partneri", SIA "Rāznas līcis", SIA "Balt Aliance", biedrība "Kalna svētību kopiena", SIA "Latvijas - Zviedrijas firma "Bērzkalni"", SIA "Debesu bļoda", SIA "Inteliģenta Projektu Vadība", SIA "Alkšņos četri vēji", SIA "Hotels Management", SIA "Belkom", SIA "Latvijas - Vācijas kopuzņēmums "Reho"", SIA "BBF CONSULTING", SIA "Bonso", SIA "Kultūras mantojums", SIA "HWS MANAGEMENT", Z/S "Ezernieki". Komisijas protokollēmums


 Paziņojuma ievietošanas datums: 14.11.2012.

Iepirkuma priekšmets: Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” administrēto starptautisko programmu (Eiropas Savienības programma „Jaunatne darbībā” un Latvijas un Šveices sadarbības programma „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”) neformālās izglītības apmācību vadītāju pakalpojumi 2013.gadam

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2013.gada 31.decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam valsts aģentūrā “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2012.gada 07.decembra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2012.gada 07.decembra plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: par nolikuma tehniskās specifikācijas pakalpojumu aprakstaI.daļu: Vladislava Šķēle, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67358069; e-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv un par nolikuma tehniskās specifikācijas pakalpojumu apraksta II.daļu: Liene Bigača, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356253, e-pasts: liene.bigaca@jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.
Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.
13.12.2012. Iepirkumu komisija 2012. gada 13. decembra sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētājiem atzīt 28 pretendentus: Aija Jansone, Sintija Lase, Līga Rudzīte, Evita Fridrihsone, Ieva Grundšteine, Valters Melderis, Inese Šubēvica, Staņislavs Babins, Māris Grāvis, Kaspars Liepa, Ieva Upesleja, Ginta Salmiņa, Rudīte Muraševa, Santa Krastiņa, Nataļja Gudakovska, nodibinājums "Pievienotā vērtība", Gunta Grīnhofa, biedrība "Piepildīto sapņu istaba", Rinalds Rudzītis, Evija Rudzīte, Aleksandrs Oļeiņikovs, Renāta Kaļivoda, Elīna Ķempele, Ilze Jozēna, biedrība "IMKA Latvija", Māris Resnis, Lauma Žubule un Ieva Garjāne Komisijas protokollēmums


 Paziņojuma ievietošanas datums: 29.10.2012.

Iepirkuma priekšmets: Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” administrēto starptautisko programmu reģionālie sadarbības partneri 2013.gadam

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2013.gada 31.decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam valsts aģentūrā “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2012.gada 23.novembra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2012.gada 23.novembra plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: par nolikuma tehniskās specifikācijas pakalpojumu aprakstaI.daļu: Vladislava Šķēle, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67358069; e-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv un par nolikuma tehniskās specifikācijas pakalpojumu apraksta II.daļu: Liene Bigača, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356253, e-pasts: liene.bigaca@jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.

30.11.2012. Iepirkumu komisija 2012. gada 30. novembra sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts", nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds", biedrību "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" un biedrību "Latvijas tautas skolas mācību centrs "Zinātne"". Komisijas protokollēmums


 Paziņojuma ievietošanas datums: 11.10.2012.

Iepirkuma priekšmets: "Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana"

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no 2013.gada 01.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam valsts aģentūrā “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2012.gada 01.novembra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2012.gada 01.novembra plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.
 27.11.2012. Iepirkumukomisija 2012. gada 27. novembra sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt "Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle" Komisijas protokollēmums


 Paziņojuma ievietošanas datums: 02.10.2012.

Iepirkuma priekšmets: "Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana valsts aģentūrai „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” 2013.gadam."

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2013.gada 31.decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam valsts aģentūrā “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2012.gada 15.oktobra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2012.gada 15.oktobra plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.
 
22.10.2012. Iepirkumu komisija 2012. gada 22. oktobra sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt SIA "Explain" Komisijas protokollēmums

11.01.2013. Iepirkumu komisija 2013. gada 11. janvāra sēdē pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkumu. Komisijas protokollēmums


 Paziņojuma ievietošanas datums: 02.10.2012.

Iepirkuma priekšmets: "Sabiedrisko attiecību un informatīvās kampaņas organizēšana valsts aģentūrai „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” par ES programmu „Jaunatne darbībā”."

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Jautājumi un atbildes

Izpildes laiks: līdz 2013.gada 31.maijs

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam valsts aģentūrā “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2012.gada 19.oktobra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2012.gada 19.oktobra plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Marita Kroiča, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356257, e-pasts: marita.kroica@jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.

12.11.2012. Iepirkumu komisija 2012. gada 12. novembra sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt SIA "Action/Consensus PR Latvia" Komisijas protokollēmums Paziņojuma ievietošanas datums: 18.07.2012.

Iepirkuma priekšmets: "Metodiskā materiāla par jauniešu līdzdalību izstrāde v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” īstenotās Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos un mazattīstītos reģionos” ietvaros."

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža – 3 mēneši

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam valsts aģentūrā “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2012.gada 17.augusta plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2012.gada 17.augusta plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Liene Bigača, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356253, e-pasts: liene.bigaca@jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.
 
24.08.2012. Iepirkumu komisija 2012. gada 24. augusta sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt Ievu Garjāni, reģ.apliec.Nr.CR0053311 Komisijas protokollēmums

Paziņojuma ievietošanas datums: 24.04.2012.

Iepirkuma priekšmets: "Projekta „Koordinēšanas un atbalsta nodrošināšana Annas Lindes fonda Latvijas tīklam” vadīšana"

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2013.gada 30.jūnijam

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam valsts aģentūrā “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2012.gada 07.maija plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2012.gada 07.maija plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Vladislava Šķēle, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67358069, e-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.


Paziņojuma ievietošanas datums: 19.03.2012.

Iepirkuma priekšmets: "Reprezentācijas materiālu izgatavošana un piegāde valsts aģentūrai „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”"

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Jautājumi un atbildes par nolikumu

Izpildes laiks: līdz 2012.gada 31. decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam valsts aģentūrā “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2012.gada 30.marta plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2012.gada 30.marta plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Ieva Kulmane, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356256, e-pasts: ieva.kulmane@jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.Paziņojuma ievietošanas datums: 05.03.2012.

Iepirkuma priekšmets: "Informācijas materiālu maketēšana, iespiešana un piegāde valsts aģentūrai „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra""

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2012.gada 31. decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam valsts aģentūrā “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2012.gada 16.marta plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2012.gada 16.marta plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Ieva Kulmane, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356256, e-pasts: ieva.kulmane@jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.Paziņojuma ievietošanas datums: 24.02.2012.

Iepirkuma priekšmets: "Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” dokumentu un darbu vadības sistēmas OPTIMA – WorkFlow (versija 1.19) uzturēšana."

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2013.gada 31. decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam valsts aģentūrā “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2012.gada 6.marta plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2012.gada 6.marta plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Edgars Knohenfelds, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67358066, e-pasts: edgars.knohenfelds@jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.Paziņojuma ievietošanas datums: 20.02.2012.

Iepirkuma priekšmets: "Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” reģionālā koordinatora pakalpojumos ietilpst ES programmas „Jaunatne darbībā”, Eiropas informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla informācijas izplatīšana, atpazīstamības veicināšana un atbalsta nodrošināšana LR plānošanas reģionos."

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2012.gada 31. decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam valsts aģentūrā “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2012.gada 5.marta plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2012.gada 5.marta plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Marita Kroiča, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356257, e-pasts: marita.kroica@jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.Paziņojuma ievietošanas datums: 27.01.2012.

Iepirkuma priekšmets: "Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” rīkoto Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” apmācību norises vietu (tai skaitā dalībnieku naktsmītnes un ēdināšana, kā arī semināru (konferenču u.c.) telpas) nodrošināšana 2012.gadam"

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2012.gada 31. decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam valsts aģentūrā “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2012.gada 10.februāra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2012.gada 10.februāra plkst.16.30.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.Paziņojuma ievietošanas datums: 27.01.2012.

Iepirkuma priekšmets: "Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” rīkoto Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” reģionālie sadarbības partneri 2012.gadam."

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2012.gada 31. decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam valsts aģentūrā “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2012.gada 07.februāra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2012.gada 07.februāra plkst.16.30.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.

 


Paziņojuma ievietošanas datums: 27.01.2012.

Iepirkuma priekšmets: "Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” rīkoto Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” apmācību vadītāju pakalpojumi 2012.gadam."

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2012.gada 31. decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam valsts aģentūrā “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2012.gada 06.februāra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2012.gada 06.februāra plkst.16.30.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.