Eiropas Jaunatnes portāls

Eurodesk ir atbildīgs arī par Eiropas Jaunatnes portāla satura atjaunošanu. Portālā ir apkopotas vairāk nekā 10000 interneta saites no 30 valstīm par jauniešus interesējošām lietām - darbu, jaunatnes apmaiņām/brīvprātīgo darbu, jauniešu tiesībām, izglītību, jaunatnes portāliem, iespējām būt aktīvam pilsonim, kā arī par to, kā ceļot Eiropā.

 Ieskaties Eiropas Jaunatnes portālā - europa.eu/youth!