Youthpass

YOUTHPASS ir SALTO resursu centra iniciatīva, kuras pamatuzdevums ir izveidot visā Eiropā atzītu dokumentu, kas veicinātu iegūto kompetenču apzināšanos un atzīšanu Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu ietvaros.


YOUTHPASS ir vairāk nekā sertifikāts. Tas ir rīks, ko var izmantot neformālās un ikdienas izglītībā jaunatnes darba ietvaros.
YOUTHPASS palīdz katra dalībnieka mācīšanās procesā. To var izmantot:
- lai izvirzītu mācīšanās mērķus (saprastu, ko vēlos mācīties un kā to labāk izdarīt);
- lai izvērtētu mācīšanās mērķus (saprastu, ko esmu iemācījies un kādā veidā bija vieglāk mācīties);
- lai veicinātu dalībnieka apzināšanos  par gūtajām kompetencēm (kompetenču aprakstīšanas / sertifikāta veidošanas process);
- lai atzītu gūtās kompetences darba devējam/skolai, utt (saņemtais sertifikāts).

Vairāk par YOUTHPASS pieeju un mācīšanās procesu lasi materiālos:

Skaties informatīvos materiālus par YOUTHPASS arī šeit: brošūras un www.youthpass.eu

 

YOUTHPASS iekļauj vispārēju attiecīgā projektu veida aprakstu, īstenotā projekta aprakstu, informāciju par dalībnieku un tā personīgo ieguldījumu, kā arī iegūtās 8 pamatkompetences.
YOUTHPASS ir balstīts uz 8 mūžizglītības kompetencēm. 

Vairāk par Youthpass kompetencēm un to, kā tās ir mainījušās, uzzini šeit:

1. Jāpiereģistrējas tīmekļa vietnē www.youthpass.eu.
2. Jāievada apstiprinātā projekta numurs (piemēram, 2019-3-LV02-KA105-999999) kā parole, lai izveidotu sertifikātus konkrētajam projektam.
3. Jāievada informācija par projektu un par dalībnieku (tehniskais risinājums tiek skaidrots, kamēr izgatavojat sertifikātu).
4. Jāapkopo dalībnieku mācīšanās ieguvumi (tehniskais risinājums tiek skaidrots, kamēr izgatavojat sertifikātu).
4. Jāizdrukā YOUTHPASS (vēlams uz 160 g/m2 papīra, izmantojot krāsaino printeri).
5. Jāparaksta YOUTHPASS (paraksta projekta koordinators un organizācijas likumīgais pārstāvis).
6. Jāizsniedz YOUTHPASS visiem projekta dalībniekiem, kas izteikuši vēlēšanos saņemt šo dokumentu.

NB! YOUTHPASS sertifikātus var saņemt visi programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”  un “Eiropas Solidaritātes korpuss” dalībnieki. Projekta īstenotājiem ir pienākums informēt iesaistītos projekta dalībniekus par viņu tiesībām saņemt YOUTHPASS, kā arī nodrošināt YOUTHPASS izsniegšanu katram dalībniekam, kas to pieprasa.

Pagaidām sertifikātus iespējams izveidot angļu, horvātu, čehu, somu, franču, vācu, itāļu un spāņu valodā. 2019. gada 16. septembrī izsniegto YOUTHPASS sertifikātu skaits sasniedza 1 000 000!

Kontaktinformācijai:
Ieva Upesleja
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore

ieva.upesleja@jaunatne.gov.lv
67358062