Stratēģiskās partnerības ilgtermiņa projekti

Saskaņā ar Eiropas Komisijas noteiktajām prioritātēm darbā ar jaunatni, JSPA izvirzījusi šādus būtiskākos darbības virzienus: kvalitāte darbā ar jaunatni, īpaši pašvaldībās; iespējas visiem jauniešiem – sociālā iekļaušana; jauniešu nodarbinātība; starpnozaru sadarbība. Lai sasniegtu izvirzīto, JSPA, sadarbojoties ar citu valstu nacionālajām aģentūrām, kuras administrē “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus, īsteno piecus starptautiskus ilgtermiņa projektus:

-    Starptautiskais ilgtermiņa projekts “Jaunatne par cilvēktiesībām!”
-    Starptautiskais ilgtermiņa projekts “Kvalitātes celšana savā pašvaldībā”
-    Starptautiskais ilgtermiņa projekts "Stratēģiskā partnerība iekļaušanas jautājumos" (nacionālās aktivitātes - projekts "Būt kopā" un projekts "Starptautiski projekti kā metode darbā ar jauniešiem NEET situācijā”)
-  Starptautiskais ilgtermiņa projekts “Non-formal Learning in Higher Education: Developing Intercultural Competence “Among Others”"
- Eiropas Komisijas iniciatīva “Iedvesmas personas” (“Network of Role Models”)