Publicitātes prasības

Publicitātes prasības un pienākumi, īstenojot “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus

Šajā dokumentā atradīsi nosacījumus:

- kā korekti lietot "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras logo;

- kā korekti izmantot atrunu;

- kā komunicēt tiešsaistes sociālajos tīklos, lai korekti veidotu apstiprinātā projekta publicitāti;

- kādus komunikācijas vēstījumus izmantot, plānojot un īstenojot projekta publicitāti;

- kādi ir komunikācijas pienākumi organizācijai, kura īsteno "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektus, un citu papildu informāciju.

Noderīgi materiāli:

- “Erasmus+” logo lietošanas vadlīnijas (logo oriģinālfaili EPS un JPG formātos angļu un latviešu valodās);

- JSPA logo lietošanas vadlīnijas;

- JSPA logo (.png, .eps, .pdf formātos latviešu un angļu valodās);

- Informatīvs Valsts Kancelejas materiāls par Personu datu aizsardzības regulas ievērošanu komunikācijā.