Projektu konkursi un to rezultāti

2020. gadā programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā" tiek organizēti 3 projektu konkursi:

N.P.K.
TERMIŅŠ
PIETEIKUMU VAR IESNIEGT
PROJEKTA
UZSĀKŠANAS LAIKS
PROJEKTU KONKURSA REZULTĀTI
1.

līdz 11. februāra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika)

 

1. pamatdarbība - Jauniešu apmaiņa, Jaunatnes darbinieku mobilitāte no 2020. gada 1. maija līdz 30. septembrim

Skatīt rezultātus:
Jauniešu apmaiņa,
Jaunatnes darbinieku mobilitāte,

Jauniešu apmaiņa un jaunatnes darbinieku mobilitāte

2. pamatdarbība - Stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņas atbalstam (t.sk., Starptautiskās jauniešu iniciatīvas) no 2020. gada 1. jūnija līdz 30. septembrim Skatīt rezultātus
3. pamatdarbība - Jaunatnes dialoga projekti no 2020. gada 1. maija līdz 30. septembrim Skatīt rezultātus
2.

līdz 07. maija plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika)

Vēršam uzmanību, ka 2. projektu konkursā iesniedzot projektu pieteikumu programmā "Erasmus+", projektu pieteikumu iesniedzēji var nepievienot sadarbības partneru parakstītus apliecinājumus (partneru mandātus). Partneru mandātus pēc pieprasījuma varēs iesniegt pirms dotācijas līguma slēgšanas.

1. pamatdarbība - Jauniešu apmaiņa, Jaunatnes darbinieku mobilitāte

no 2020. gada 1. augusta līdz 31. decembrim

Skatīt rezultātus:
Jauniešu apmaiņa,
Jaunatnes darbinieku mobilitāte

2. pamatdarbība - Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. janvārim Skatīt rezultātus
3. pamatdarbība - Jaunatnes dialoga projekti no 2020. gada 1. augusta līdz 31. decembrim Skatīt rezultātus
3.

līdz 1. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika)

 

1. pamatdarbība - Jauniešu apmaiņa, Jaunatnes darbinieku mobilitāte no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. maijam Projektu rezultāti tiks publicēti šeit
2. pamatdarbība - Stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņas atbalstam (t.sk., Starptautiskās jauniešu iniciatīvas) no 2021. gada 1. februāra līdz 31. maijam Projektu rezultāti tiks publicēti šeit
3. pamatdarbība - Jaunatnes dialoga projekti no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. maijam Projektu rezultāti tiks publicēti šeit

 

4.

līdz 29. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika)

2. pamatdarbība - Stratēģiskās partnerības radošumam no 2021. gada 1. marta līdz 30. jūnijam Projektu rezultāti tiks publicēti šeit