Projekta iesniegšana

1. Uzzini par strukturētā dialoga projektiem un to finansēšanas noteikumiem, izlasot programmas "Erasmus+” vadlīnijas

2. Ja projektu programmā "Erasmus+” iesniedz pirmo reizi, Eiropas Komisijas izveidotajā Dalībnieku portālā iegūsti savas organizācijas ID (OID) kodu. OID kods ir unikāls organizācijas identifikators, kas jāiegūst vienu reizi un turpmāk jāizmanto ikreiz, kad iesniedz projekta iesniegumu programmā "Erasmus+”.  Lai varētu iesniegt projektu, visām projektā iesaistītajām organizācijām ir nepieciešams savs OID kods. Detalizēta informācija par OID koda iegūšanu atrodama šajās vadlīnijās.

3. Lai iesniegtu projektu, aizpildi projektu elektronisko iesnieguma veidlapu.  Pirms veidlapas aizpildīšanas, lūdzu, rūpīgi izlasi tās lietošanas pamācību. Elektroniskās pieteikuma veidlapas aizpildīšanas vadlīnijas

4. Klikšķini uz elektroniskās pieteikuma veidlapas faila un lejupielādē (saglabā) to savā datorā! Kopā ar projekta partneriem aizpildi veidlapu atbilstoši programmas "Erasmus+” vadlīnijās noteiktajam. Par projekta finansēšanas noteikumiem lasi šeit: "Kā projekts tiek finansēts?

Strukturētā dialoga projektu elektronisko pieteikuma veidlapu meklē dokumentu sadaļā.

Lai aprēķinātu ceļa izmaksas, jāizmanto EK izstrādātais attāluma kalkulators. Tajā jānorāda dalībnieku mītnes vieta (pilsēta) un projekta norises vieta (pilsēta). Aprēķināto attālumu norādot  projekta iesnieguma veidlapā, automātiski tiks piemērota EK noteiktā likme šim attālumam. Izmaksas paredzētas ceļošanai abos virzienos. 

5. Pievieno projekta elektroniskajai pieteikuma veidlapai visus nepieciešamos pielikumus (veidlapas N sadaļa):
-skenēta veidlapas M sadaļa "Deklarācija”, ko parakstījis projekta likumiskais pārstāvis;
-aktivitāšu laika grafiks pa dienām (ja projekta iesniedzējs izmanto savu veidlapu, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija);
-abu pušu parakstīti partneru mandāti (ja objektīvu iemeslu dēļ uz iesniegšanas brīdi iesniedzējs nevar pievienot kādu partneru mandātu, veidlapai jāpievieno skaidrojums).  

6. Ja kopējais pieprasītais finansējums vienā iesniegšanas termiņā pārsniedz 60 000 euro, pārliecinies, ka Dalībnieku portālā līdz projektu iesniegšanas termiņam ir pievienota organizācijas pēdējā noslēgtā finanšu gada ieņēmumu/izdevumu pārskats un bilance (neattiecas uz valsts/pašvaldību iestādēm, pašvaldībām).

7. Pievērs uzmanību kopsavilkumam.

Tas ir saīsināts projekta satura izklāsts, kurā obligāti ietverama īsumā sagatavota informācija par šādiem jautājumiem:
•    projekta konteksts/apraksts, t.sk., informācija par projekta īstenotājiem;
•    projekta mērķi;
•    sniegta informācija par projekta dalībniekiem (piemēram, skaits, vecums, nodarbošanās);
•    aktivitāšu apraksts;
•    aprakstīta projekta metodoloģija un norise;
•    rezultātu apraksts un to nozīmīgums;
•    plānotā ilgtermiņa ietekme pēc projekta.

Kopsavilkumam ir jāsniedz iespējami pilnīgāks priekšstats par projekta saturu. To rakstot, jāizvairās no sarežģītas terminoloģijas. Valodai jābūt vienkāršai un skaidrai.

Parasti kopsavilkumu projekta pieteikumā raksta nākotnes vai saliktās nākotnes formā un tas nepārsniedz 5000 rakstu zīmes. Kopsavilkuma tulkojumam svešvalodā jābūt identiskam kopsavilkumam latviešu valodā, kā arī tulkojumam ir jābūt sagatavotam kvalitatīvam, saprotamam, ievērojot izmantojamās svešvalodas rakstības nosacījumus, neizmantojot tiešsaistes sistēmu automātiskos tulkojumus. Tulkojumam svešvalodā nav jābūt akadēmiskā valodā, ar sarežģītiem terminiem, tas var būt uzrakstīts arī vienkāršā valodā.

Atgādinām, ka ir ļoti būtiska kopsavilkuma kvalitāte (tostarp angļu valodā), jo to vai daļu no tā Eiropas Komisija vai Nacionālā aģentūra var izmantot publikācijās. Turklāt tas tiks ievietots arī programmas „Erasmus+” projektu rezultātu izplatīšanas platformā http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ un būs redzams publiski, tāpēc aicinām īpaši rūpīgi rakstīt un tulkot projektu kopsavilkumus. Ņem vērā, ka projekti var tikt nominēti arī kā labās prakses piemēri, kurus var atlasīt „Erasmus+” projektu rezultātu izplatīšanas platformas meklētājā. Šajā gadījumā kopsavilkuma kvalitātei un projekta izklāstam tiks piešķirta īpaša nozīmē. Sīkāku informāciju par šo platformu un labās prakses piemēriem meklē sadaļā: „Erasmus+” projektu rezultātu izplatīšanas platforma

Nekorekts kopsavilkums var kavēt projekta līguma noslēgšanu. Aģentūra var lūgt to pārstrādāt.

8. Kad esi aizpildījis visu nepieciešamo informāciju un pievienojis visus pielikumus, pārbaudi, vai visi obligāti aizpildāmie lauki ir aizpildīti – to var izdarīt, nospiežot pogu "Pārbaudīt” ("Validate”) veidlapas pēdējā lapā.

9. Iesniedz elektronisko pieteikuma veidlapu tiešsaistē līdz Eiropas Komisijas noteiktajam termiņam.

10. Ja tehnisku problēmu dēļ veidlapu neizdodas iesniegt, tad iesniegšanas termiņa dienā no plkst. 13:00-15:00 pēc Rīgas laika uz aģentūras e-pastu info[at]jaunatne.gov.lv atsūti šādus dokumentus: projekta elektronisko pieteikuma veidlapu (pdf formātā) ar visiem nepieciešamajiem pielikumiem un veidlapas sadaļas "Iesniegšanas kopsavilkums” ekrānšāviņu (redzamo situāciju uz datora ekrāna, kas apliecina, ka veidlapu nevar iesniegt tiešsaistē) un gaidi turpmākos norādījumus.

 
Projekta pieteikuma veidlapa nav jāiesniedz drukātā veidā!