Pieredzes stāsti

Astoņi novadi apvienojas un izstrādā Jaunatnes politikas stratēģiju

“Strukturētā dialoga: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projektu laikā var īstenot ne tikai aktivitāti “Kafija ar politiķiem”, kuras laikā jaunieši tiekas ar lēmumu pieņēmējiem un risina jauniešiem nozīmīgos jautājumus. Tāpat šo projektu laikā lēmumu pieņēmēji var veidot stratēģiskas partnerības, attīstot jaunatnes jomu nacionālā līmenī kopumā. Tieši tā ir noticis Cēsu pusē.

Rēzeknes novadā tiks realizētas starptautiskās apmācības par jauniešu līdzdalību: “Youth actors in decision making”

Laika posmā no 2017. gada 7. līdz 13. janvārim, Rēzeknes novada Čornajas pagasta viesu namā “Rāznas līcis” tiks organizētas starptautiskās apmācības par jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos.

Lapas