Organizāciju akreditācija jaunatnes jomā

“Erasmus+” akreditācija ir rīks organizācijām, kuras plāno regulāri īstenot mācību mobilitātes aktivitātes, lai:

 • stiprinātu jauniešu personīgo un profesionālo attīstību;
 • veicinātu jauniešu aktīvu pilsoniskumu un līdzdalību demokrātiskā dzīvē;
 • veicinātu darba ar jaunatni kvalitātes attīstību vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī;
 • atbalstītu jaunatnes darbinieku profesionālo attīstību un stiprinātu jaunatnes jomas aktīvo organizāciju kapacitāti;
 • veicinātu iekļaušanos un daudzveidību, starpkultūru dialogu un solidaritāti, vienlīdzīgas iespējas un cilvēktiesību vērtības Eiropas jauniešu vidū. 

          


SVARĪGI!
Akreditētās organizācijas nevar pieprasīt finansējumu standarta projektu konkursos,
bet var piedalīties mobilitātes projektos kā partneri.

KAS VAR PIEDALĪTIES?
Jebkura Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas vismaz 2 gadus veic darbu ar jaunatni. Iepriekšēja pieredze programmā "Erasmus+" (2014. – 2020. gads) nav obligāta

KĀDI IR GALVENIE IEGUVUMI?

 • Vienkāršota pieeja finansējuma saņemšanai.
 • Garantēts ikgadējais finansējums.
 • Pieejamas dažādas aktivitātes stratēģiskā mērķa sasniegšanai.
 • Ilgtermiņa stratēģiska pieeja darba ar jaunatni stiprināšanai, mērķu sasniegšanai.

ŅEM VĒRĀ PROGRAMMAS PRIORITĀTES!

 • Veicini vides ilgtspēju! Ievies videi draudzīgas pieejas plānotajās aktivitātēs un motivē dalībniekus videi draudzīgi;
 • Veicini iekļaušanu! Iesaisti aktivitātēs dalībniekus ar ierobežotām iespējām;
 • Veicini virtuālo sadarbību! Izmanto digitālos medijus un tehnoloģijas kā atbalstu dažādu  aktivitāšu īstenošanā (piemēram, lai sagatavotos galvenajām aktivitātēm, izplatītu projekta rezultātus, nodrošinātu dalībnieku mācīšanos u.tml.)

KĀDAS AKTIVITĀTES AKREDITĀCIJAS IETVAROS VAR ĪSTENOT?
Akreditācijas ietvaros var īstenot

 • Jauniešu apmaiņas;
 • Jaunatnes darbinieku mobilitāti;
 • Jaunatnes līdzdalības aktivitātes (sākot ar 2022. gadu).

CITAS BŪTISKAS IEZĪMES
Akreditācijas iesniegšanas termiņš                  
Nepārtraukti līdz 31.12.2021.
Akreditācijas periods                                          3 – 7 gadi, ņemot vērā izstrādāto stratēģisko plānu.
Ikgadējās dotācijas pieprasījums                      Vienu reizi gadā, saskaņā ar JSPA izsludinātu pieteikšanās termiņu.
Ikgadējās dotācijas līguma darbības termiņš   12 vai 18 mēneši

Sper nākamos soļus tuvāk projekta īstenošanai!

 1. Iepazīsties ar akreditācijas kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas “Erasmus+” vadlīnijās;
 2. Konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru;
 3. Sagatavo akreditācijas pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē;
 4. Saņem akreditāciju, noslēdz akreditācijas līgumu;
 5. Piesakies ikgadējam finansējumam un īsteno projektu.

Papildu informācija - https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_en .