Dokumenti

Dokumenti, kas nepieciešami, ja iesniegsi projekta pieteikumu un īstenosi projektu 2020. gadā.

DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS

ORGANIZĀCIJAS REĢISTRĒŠANA

  OID koda iegūšanas un informācijas rediģēšanas vadlīnijas
(latviešu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par reģistrēšanos EU Login sistēmā, OID koda iegūšanu un dokumentu pievienošanu Dalībnieku portālā.   31.01.2020.
    "Erasmus+" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" platforma   Tīmekļa vietne, kuru nepieciešams izmantot, lai reģistrētu vai labotu informāciju par organizāciju, pievienotu nepieciešamos dokumentus.   31.01.2020.
  Finanšu identifikācijas veidlapa
(latviešu valodā)
  Dokuments, kas apliecina organizācijas komercbankas konta esamību un kas obligāti jāpievieno Dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.   02.03.2017.
  Juridiskas vienības identifikācijas veidlapa
(NVO sektoram latviešu valodā)
  Dokuments, kas apliecina NVO juridiskās vienības statusu un kas obligāti jāpievieno Dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.   02.03.2017.
  Juridiskas vienības identifikācijas veidlapa
(pašvaldībām un pašvaldību iestādēm latviešu valodā)
 

Dokuments, kas apliecina pašvaldības vai valsts/pašvaldību iestādes juridiskās vienības statusu un kas obligāti jāpievieno Dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.

  02.03.2017.
 

Paziņojums par datu aizsardzību
(latviešu valodā)

 

Dokumentā apkopota informācija par personas datu aizsardzību, īstenojot projektus programmas "Erasmus+" ietvaros.

  02.03.2017.
PROJEKTA PIETEIKUMA SAGATAVOŠANA
  Programmas "Erasmus+" vadlīnijas 2020
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par programmas "Erasmus+" projektu veidiem un prasībām, kas jāievēro, sagatavojot projekta pieteikumu un īstenojot projektu.    25.08.2020.
  Programmas "Erasmus+" vadlīnijas 2020
(latviešu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par programmas "Erasmus+" projektu veidiem un prasībām, kas jāievēro, sagatavojot projekta pieteikumu un īstenojot projektu.    03.03.2020.
  Programmas "Erasmus+" projektu izvērtēšanas vadlīnijas 2020
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par kvalitātes kritērijiem, pēc kuriem tiek vērtēti programmas "Erasmus+" projektu pieteikumi.   30.01.2020.

 

 

Projekta pieteikumu aizpildīšanas vadlīnijas
(angļu valodā)

Projektu pieteikumu aizpildīšanas vadlīnijas – īsā versija
(angļu valodā)

  Dokumentā apkopota informācija par projekta pieteikuma aizpildīšanu.  

21.08.2017.

 

16.01.2018.

    Video par Strukturētā dialoga projekta pieteikuma aizpildīšanu   Video tiek sniegta informācija gan par tehniskiem projektu pieteikumu sagatavošanas jautājumiem, gan par saturiskiem kvalitātes aspektiem, kurus ir būtiski ņemt vērā, gatavojot projekta pieteikumu.   17.04.2018.
  Partneru identifikācijas forma
(angļu valodā)
  Veidlapa, kuru iespējams izmantot, pieprasot informāciju par partnerorganizāciju.   26.01.2018.
    Attālumu aprēķināšanas kalkulators  

Attālumu aprēķināšanas kalkulators, kuru nepieciešams izmantot, lai aprēķinātu ceļošanas attālumu.

NB! Attālumu aprēķināšanas kalkulatorā jānorāda dalībnieka mītnes vieta (pilsēta) un mobilitātes aktivitātes norises vieta (pilsēta). Iegūto attālumu kilometros jānorāda projekta pieteikuma veidlapā, kur automātiski tiks piemērota attālumam noteiktā likme. Attālums nav jādubulto. Likmju aprēķinā ietverts ceļš abos virzienos.

  06.03.2015.
    3. pamatdarbības projekta pieteikums
(angļu valodā)
  3. pamatdarbības projektu pieteikums, kas aizpildāms un iesniedzams tiešsaistē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/. Projekta pieteikumus var aizpildīt angļu vai latviešu valodā. Lai to izdarītu, projekta iesniedzējiem nepieciešams EU Login konts (iepriekš saukts ECAS konts). Par EU Login konta izveidi lasīt PIC koda vadlīnijās.    03.04.2018.
  Aktivitāšu laika grafiks pa dienām
(latviešu valodā)
 

Dokuments, kurš obligāti jāpievieno projekta pieteikumam par katru projektā paredzēto mobilitātes aktivitāti.

NB! Ja projekta iesniedzējs izmanto savu dokumenta sagatavi, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija.
NB! Informāciju par plānotajām aktivitātēm var sniegt gan latviešu, gan angļu valodā.

  05.01.2017.
  Partneru mandāts
(angļu valodā)
 

Dokuments, ar kuru partnerorganizācija pilnvaro projekta pieteikuma iesniedzēju rīkoties tās vārdā jautājumos, kas saistīti ar projekta iesniegšanu un īstenošanu, un kurš obligāti jāpievieno projekta pieteikumam.

NB! Ar katru partnerorganizāciju jāparaksta atsevišķs mandāts.

  11.01.2019.
             
    Jaunatnes dialoga projekta vizītkarte   Dokuments, kuru aicinām izmantot Jaunatnes dialoga projekta idejas ģenerēšanai un strukturēšanai.   07.10.2019.
PROJEKTA ĪSTENOŠANA
 

Standarta dotācijas līgums ar vairākiem saņēmējiem vispārīgie noteikumi
(latviešu valodā)

  Dokumentā apkopoti dotācijas līguma vispārīgie noteikumi, kas jāievēro, īstenojot programmas "Erasmus+" projektus.   25.07.2019.
  Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" elektroniskā rokasgrāmata projektu īstenotājiem
(1.un 3. pamatdarbība)

(latviešu valodā)
  Rokasgrāmatā sniegti padomi programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā” 1. un 3. pamatdarbības projektu īstenošanai un gala atskaites sagatavošanai un iesniegšanai Mobilitātes rīkā.   13.07.2018.
    Mobilitātes rīks  

Tīmekļa vietne, kuru nepieciešams izmantot, lai reģistrētu visu informāciju par projekta mobilitātes aktivitātēm, to dalībniekiem, kā arī, lai aizpildītu un iesniegtu gala atskaiti.

NB! Atgādinām, ka reģistrēšanas un rediģēšanas iespējas tiek piešķirtas projekta kontaktpersonai.

  12.05.2017.
  Mobilitātes rīka lietošanas vadlīnijas
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par Mobilitātes rīka lietošanu.   31.03.2016.
  Deklarācija par dalību mobilitātes aktivitātē
(angļu/latviešu valodā)
 

Dokuments, kurā nepieciešams norādīt informāciju par aktivitāšu dalībniekiem un kurš obligāti jāaizpilda par katru mobilitātes aktivitāti.

NB! Ja projekta iesniedzējs izmanto savu deklarācijas sagatavi, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija.

  25.07.2018.
  Standarta dotācijas līguma ar vairākiem saņēmējiem vispārīgie noteikumi
(latviešu valodā)
  Dokumentā apkopoti dotācijas līguma vispārīgie noteikumi, kuri jāievēro, īstenojot programmas "Erasmus+" projektus.   27.04.2017.

  Citi atbalsta materiāli programmas "Erasmus+" projektu īstenošanai pieejami sadaļā "Informatīvie materiāli"