Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir strukturētais dialogs?

Strukturētais dialogs ir diskusiju un konsultāciju kopums, kur politiķi Eiropas un nacionālajā līmenī uzzina jauniešu viedokli un intereses un ņemt tās vērā, veidojot politiku. Debates ir strukturētas pēc tēmām un laika un var iekļaut pasākumus (seminārus, konsultācijas un citus), kur jaunieši var diskutēt par noteiktajām tēmām savā starpā un ar ES politiķiem. 

Kas var iesniegt projektus?

Nevalstiskās organizācijas, Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas, pašvaldības un valsts iestādes. 

Kāds ir projektu ilgums?

3 līdz 24 mēneši. 

Kas var piedalīties projektā?

Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem no projektā iesaistītajām valstīm. Projektā jābūt iesaistītiem vismaz 30 jauniešiem. Projektā var piedalīties arī lēmumu pieņēmēji vai eksperti jaunatnes politikas jomā. Šiem dalībniekiem nav vecuma vai ģeogrāfiskā ierobežojuma. 

Kādu finansējumu var saņemt?

• Projekta pārvaldība un īstenošana.

• Transnacionālās projekta sanāksmes.

Pārējās izmaksu pozīcijas (piemēram, ceļa izdevumi, rezultātu izplatīšanas pasākumi, izņēmuma izmaksas un citas) var tikt atbalstītas, ja projekta laikā īstenoti pamatīgāki mērķi no intelektuālo rezultātu viedokļa.