Organizācijām

Programma "Eiropas Solidaritātes korpuss" apvieno jauniešus un organizācijas, kas vēlas īstenot dažādas aktivitātes, lai risinātu sabiedrībā aktuālus izaicinājumus.

Programmā var piedalīties
- jebkura publiska vai privāta organizācija (NVO, uzņēmumi, sociālie uzņēmumi, pašvaldības un to iestādes, neformālas jauniešu grupas, valsts iestādes u.c.);
- jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri reģistrējušies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē.

Piedaloties ES programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”, organizācijas iegūst:
Piekļuvi datubāzei, kurā reģistrējušies vairāk nekā 218 000
aktīvu jauniešu
Iespēju celt organizācijas kapacitāti, piesaistot papildu cilvēkresursu Finansiālu atbalstu darbinieka, stažiera vai brīvprātīgā iesaistīšanai, apmācībai un aktivitātēm Iespēju attīstīt starptautisko sadarbību un dažādot mērķa grupai piedāvātās aktivitātes


Piesakies

Kvalitātes zīmei
un
iesniedz projektu

Brīvprātīgais darbs
Stažēšanās un darbs
Solidaritātes projekti

Svarīgi!

Informācija par "Eiropas Solidaritātes korpusa" projektu iesniegšanas, īstenošanas un finansēšanas nosacījumiem atrodama programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" vadlīnijās.