Informatīvie materiāli

INFORMATĪVĀ MATERIĀLA IZSKATS INFORMATĪVĀ MATERIĀLA SATURS PIEVIENOŠANAS DATUMS
     
Informatīvs materiāls - rokasgrāmata - kādas ir programmas Eiropas Solidaritātes korpuss projektu iespējas. 09.01.2020.
     
Informatīvs materiāls par programmas Eiropas Solidaritātes korpuss projektu veidu solidaritātes projekti. 09.01.2020.
     
Informatīvais materiāls par programmas Eiropas Solidaritātes korpuss projektu veidu brīvprātīgais darbs. 09.01.2020.
     
Informatīvajā materiālā apkopota informācija par iespējām, kuras Eiropas Solidaritātes korpuss piedāvā organizācijām. 09.01.2020.
     
Informatīvajā materiālā apkopota informācija par iespējām jauniešiem, kuras piedāvā Eiropas Solidaritātes korpuss. 09.01.2020.
     
Informatīvajā materiālā apkopota informācija par iespējām, kuras uzņēmējiem (darba devējiem) piedāvā Eiropas Solidaritātes korpuss. 09.01.2020.
     
Informatīvajā materiālā apkopota informācija par iespējām, kuras organizācijām piedāvā Eiropas Solidaritātes korpuss. 27.09.2018.
     
Informatīvajā materiālā apkopota informācija par iespējām, kuras jauniešiem piedāvā Eiropas Solidaritātes korpuss. 21.08.2018.
     
Informatīvā semināra organizācijām par "Eiropas Solidaritātes korpusa" darba vietām jauniešiem tiešraides ieraksts. 13.09.2018.
     
Prezentācija par organizācijām par "Eiropas Solidaritātes korpusa" darba vietām jauniešiem. 13.09.2018.