Eiropas Solidaritātes korpuss


"Eiropas Solidaritātes korpuss" (2018.-2020.) ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

Programmā var piedalīties:
- jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri reģistrējušies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē;
- Latvijā reģistrēta juridiskā persona (NVO, uzņēmumi, sociālie uzņēmumi, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, neformālas jauniešu grupas u.c.), kas jau strādā vai vēlas strādāt sabiedrības labā un ir saņēmusi Kvalitātes zīmi.

Programma "Eiropas Solidaritātes korpuss" tiks īstenota laikā no 2018.-2020.gadam, un tās kopējais finansējums ir 375 600 000 euro.

Programmā "Eiropas Solidaritātes korpuss" iespējams īstenot šādas aktivitātes:

Brīvprātīgais darbs
Stažēšanās un Darbs
Solidaritātes projekti

Papildu informācija par programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu sagatavošanas, īstenošanas un finansēšanas nosacījumiem atrodama programmas vadlīnijās (16.12.2019, angļu valodā), programmas vadlīnijās (23.01.2020, latviešu valodā). 

Informāciju par 2019. gada projektu konkursiem un 2018. gada projektu konkursa rezultātiem meklē sadaļā Projektu konkursi un to rezultāti.

Atbalsta iespējas

•    Piesakies JSPA organizētajām vietējām un starptautiskām mācībām .
•    Iepazīsties ar informatīvajiem materiāliem par projektu veidiem, neformālo izglītību, sociālo iekļaušanu u.c.
•    Jautā padomu un pieredzi reģionālajiem koordinatoriem.
•    Konsultējies ar JSPA.
 
Papildu informācija par programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmas vadlīnijās šeit.