Darbības pārskats

 Aptaujas rezultātu apkopojums par 2020. gadu
Aptauja par JSPA darbību 2020. gadā

2019. gada darbības pārskats
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2019. gada darbības pārskats

 Aptaujas rezultātu apkopojums par 2019. gadu
Aptauja par JSPA darbību 2019. gadā

2018. gada darbības pārskats
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2018. gada darbības pārskats

 Aptaujas rezultātu apkopojums par 2018. gadu
Aptauja par JSPA darbību 2018. gadā

2017. gada darbības pārskats
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2017. gada darbības pārskats

 Aptaujas rezultātu apkopojums par 2017. gadu
Aptauja par JSPA darbību 2017. gadā

2016. gada darbības pārskats
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2016. gada darbības pārskats

 Aptaujas rezultātu apkopojums par 2016. gadu
Aptauja par JSPA darbību 2016. gadā

  2015. gada darbības pārskats
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2015. gada darbības pārskats

 Aptaujas rezultātu apkopojums par 2015. gadu
Aptauja par JSPA darbību 2015. gadā

   2014. gada darbības pārskats
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2014. gada darbības pārskats

 Aptaujas rezultātu apkopojums par 2014. gadu
Aptauja par JSPA, programmu „Jaunatne darbībā”  un Eiropas jaunatnes informācijas tīklu Eurodesk 2014. gadā

   2013. gada darbības pārskats
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2013. gada darbības pārskats


   Aptaujas rezultātu apkopojums par 2013. gadu
Aptauja par JSPA, programmu „Jaunatne darbībā”  un Eiropas jaunatnes informācijas tīklu Eurodesk 2013. gadā

   2012. gada darbības pārskats
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2012. gada darbības pārskats

   Aptaujas rezultātu apkopojums par 2012. gadu
Aptauja par JSPA, programmu „Jaunatne darbībā”  un Eiropas jaunatnes informācijas tīklu Eurodesk 2012. gadā

   2011. gada darbības pārskats
Valsts aģentūras "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" 2011.gada darbības pārskats

   Aptaujas rezultātu apokopojums par 2011. gadu
Aptauja par JSPA un programmu „Jaunatne darbībā”  2011. gadā

   2010. gada darbības pārskats
Valsts aģentūras "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" 2010.gada darbības pārskats

   Aptaujas rezultātu apokopojums par 2010. gadu
Aptauja par JSPA, programmu „Jaunatne darbībā” un Eurodesk 2010. gadā

   2009. gada darbības pārskats
Valsts aģentūras "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" 2009.gada darbības pārskats

   Aptaujas rezultātu apokopojums par 2008. un 2009.gadu
Aptauja par JSPA un programmu „Jaunatne darbībā” laika posmā no 2008.gada otrā pusgada līdz 2009.gada beigām

   2008.gada darbības pārskats
Valsts aģentūras "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" 2008.gada darbības pārskats

   Aptaujas par JSPA un programmas „Jaunatne darbībā” darbu rezultātu apkopojums
Aptauja par v/a "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" un programmas „Jaunatne darbībā” darbu no 2007.gada jūlija līdz 2008.gada jūnijam

  2007.gada pārskats
V/a "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" 2007.gada darbības pārskats

  2006.gada pārskats
V/a "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" 2006.gada darbības pārskats

2005.gada pārskats
V/a "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" 2005.gada darbības pārskats

2004.gada pārskats
V/a "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" 2004.gada darbības pārskats