Budžets

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par valsts budžeta izdevumiem, ietaupījumiem un budžeta veidošanās laikā pieņemtajiem lēmumiem, Izglītības un zinātes ministrija atbilstoši Ministru prezidenta rezolūcijai publicē informāciju par Ministrijas izdevumiem un nodarbināto skaitu.

Informācija par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro )

Aģentūras aktuālās tāmes valsts budžeta programmu un apakšprogrammu detalizētajā līmenī

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri valsts iestādes tāmes sagatavo elektroniski Valsts kases e-plānu un e-tāmju sadaļā, tāpēc turpmāk JSPA budžeta tāmes būs pieejamas kopējā Valsts kases izveidotā datubāzē.