2018. gads

 

Informatīvs paziņojums.

Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram ir: 80500000-9 – Mācību pakalpojumi.

Informācija par publisko iepirkuma Nr. JSPA 2018/4 ir pieejama Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14572

Iepirkuma komisija nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikumam EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija pieejama arī šeit.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 26. novembrim plkst. 10.00.

Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras juriskonsulte Signe Šmite, tālr. nr.:  67356255, e-pasts: signe.smite[at]jaunatne.gov.lv

Iepirkumu organizē, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10. panta pirmās daļas regulējumam un paredzamā Vispārīgās Vienošanās kopējā summa – līdz 130 000,00 euro bez PVN.

Informatīvais paziņojums ievietots 13.11.2018.

Iepriekšējs informatīvs paziņojums.

Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram ir CPV: 79997000-9.

Piedāvājumi var tikt iesniegti Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.

Iepirkuma komisija nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikumam https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13733 e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 16. novembrim plkst. 11.00.

Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Juriskonsulte Signe Šmite, Tālr.:  67356255, E-pasts: signe.smite[at]jaunatne.gov.lv

Iepirkumu organizē, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu un paredzamā kopējā līguma summa – līdz 300 000,00 EUR bez PVN.

Informatīvais paziņojums ievietots 15.10.2018.

Paziņojuma ievietošanas datums: 06.03.2018.

Iepirkuma priekšmets: Informācijas materiālu grafiskā dizaina izstrāde, maketu izgatavošana, iespiešana, autoruzraudzība un piegāde

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2018. gada 29. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2018. gada 22. martam, plkst.10.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2018. gada 22. martam, plkst.10.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.

Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu iepirkumā par uzvarētāju atzīt pretendentu SIA “TipOff”. Komisijas lēmums. Līgums.

Paziņojuma ievietošanas datums: 18.01.2018.

Iepirkuma priekšmets: Reprezentācijas materiālu izgatavošana un piegāde Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2018. gada 10. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2018. gada 31. janvārim, plkst.10.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2018. gada 31. janvārim, plkst.10.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.

23.01.2018. Atbildes uz jautājumiem. 
Komisijas lēmums.
Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu iepirkumā par uzvarētāju I, II un V daļā atzīt pretendentu SIA “Pioes”, iepirkuma III un IV daļā - pretendentu SIA “JS Projekts”. Līgums ar "Pioes" .  Līgums ar "JS Projekts"